Okrúhle stoly

V rámci kampane sa snažíme najmä zachytiť predstavy verejnosti o budúcej podobe vzdelávania a diskutovať o možných scenároch jeho vývoja. Zaujímajú nás rôzne pohľady nazerania na budúcnosť našej krajiny a na vzdelávanie nastupujúcej generácie a spoločné uvažovanie o tom, aké zmeny bude potrebné urobiť, aby bolo vzdelávanie zaujímavé, zmysluplné a užitočné.

Zároveň chceme ponúkať priestor aj na diskusie o aktuálnych témach, ktoré hýbu našim školstvom tu a teraz. Okrúhle stoly sú príležitosťou na skĺbenie oboch prístupov – na uvažovanie o návrhoch na okamžité čiastkové zmeny s pohľadom upretým do budúcnosti.

Dôsledky konkrétnych návrhov na zmeny, ktoré sýtia súčasnú diskusiu o školstve, môžu školy pocítiť veľmi rýchlo. V rámci okrúhlych stolov sa preto pýtame najmä na to, ako sa zmení školské prostredie a proces výučby, ak sa jednotlivé návrhy skutočne zrealizujú a či budú tieto zmeny v prospech detí, ktoré do škôl chodia.

Podporte kampaň

Týždeň v školstve mailom

Organizátor

Kreatívny
partner

Back to Top