Keďže chceme vedieť ešte viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku,  pripravili sme pre Vás tri diskusné témy, do ktorých sa môže každý zapojiť. Budeme sa v nich venovať širším súvislostiam vzdelávania, ktoré sú často opomínané a  prekrývané diskusiami o čiastkových, zväčša legislatívnych a prevádzkových záležitostiach nášho školstva.

Základné otázky o zmysle vzdelávania, jeho rozvoja a optimálneho nastavenia a fungovania vzdelávacieho systému doposiaľ nemáme zodpovedané, dokonca ani rozdiskutované. Z tohto dôvodu sa postupne budeme venovať zmyslu povinného vzdelávania, rolám rôznych aktérov pri jeho poskytovaní a napokon spôsobom regulácie vzdelávacieho systému.

Každá téma je orientovaná na budúcnosť a pri každej chceme v prvom rade zmapovať existujúcu pestrosť názorov a predstáv.  Naším cieľom teda ešte nie je hľadať konsenzus, ale dať priestor širokému okruhu ľudí s rozmanitými profesionálnymi aj osobnými skúsenosťami. Sme presvedčení, že iba v procese spoločného uvažovania v korektnej, vecnej diskusii, môžeme postupne dospieť aj k širšej zhode o žiaducej podobe vzdelávania na Slovensku.

Diskusie na dané témy budú moderované a každá bude prebiehať dva týždne. Diskusie otvoria vždy úvodné príspevky dvoch alebo troch odborníkov, ktorí ponúknu svoj pohľad na danú tému. Na príspevky môže zareagovať alebo svoju vlastnú predstavu priblížiť ktokoľvek, kto bude mať chuť sa do diskusie zapojiť. Moderátor diskusie zabezpečí, aby boli diskusné príspevky k téme a v súlade so základnými etickými štandardami.

Po uzatvorení diskusie budú mať autori úvodných úvah možnosť zareagovať na prezentované názory verejnosti, objasniť alebo dopovedať svoje stanoviská. Každú tému následne uzavrieme publikovaním zhrnutia hlavných myšlienok, nápadov a podnetov všetkých diskutujúcich.

Jesennými diskusiami chceme obohatiť poznatky, ktoré počas kampane zbierame na verejných a školských workshopoch, organizovaných v rôznych mestách Slovenska, ako aj na rôznych odborných podujatiach.

Zapojte sa do diskusií, lebo len tak budeme vedieť viac!

big-tema3-regulacia-vzdelavania-01

Téma 3: Regulácia vzdelávania

Otázky aký je zmysel povinného vzdelávania,  kto sú hlavní aktéri vzdelávania a aká je ich úloha, nás vedú v uvažovaní ďalej. V tretej téme si preto kladieme ďalšie otázky, týkajúce sa regulácie vzdelávania. Ak už máme nejakú predstavu, čo by malo patriť do základného balíka povinného vzdelávania, kto má v konečnej fáze rozhodnúť, čím ho skutočne naplníme? A kto... [...]
chceme vediet viac: tema 2: akteri vzdelavania

Téma 2: Aktéri vzdelávania

Pohotová odpoveď na otázku: “čo je vzdelávanie?” môže znieť, že to, čo sa deje v triede medzi učiteľom a žiakom. Tu by mohla zaznieť námietka, že príležitosti k učeniu sa už dávno neobmedzujú len na prostredie školy, a preto by malo stačiť povedať, že vzdelanie je to, čo sa deje medzi učiacim a učiacim sa,... [...]
Téma 1: Aký je zmysel povinného vzdelávania?

Téma 1: Zmysel povinného vzdelávania

Čo by malo byť zmyslom a náplňou povinného vzdelávania v budúcnosti? Z akých hodnôt a princípov by malo vychádzať? K čomu by sme mali vychovávať a vzdelávať budúce generácie? Nad týmito otázkami sa zamýšľal filozof a pedagóg Erich Mistrík, futurológ Ivan Klinec a ekonóm Martin Mlýnek. Prečítajte si ich predstavy a prezentované argumenty a zapojte sa do diskusie! [...]

 

chiffon flower girl dresses

Podporte kampaň

Týždeň v školstve mailom

Organizátor

Kreatívny
partner

Back to Top