Človeče,
zapoj sa!

Téma budúcnosti vzdelávania je rôznorodá a košatá a ak sa má prediskutovať poctivo a zmysluplne, nemožno ju zužovať len na pár vybraných oblastí. Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku ponúka priestor na uvažovanie aj o súvislostiach, na ktoré sa v doterajších diskusiách o vzdelávaní zabúdalo.

Pozývame všetkých do širokej a otvorenej verejnej diskusie, ktorá pripomína hru Človeče, zapoj sa! Na hracej ploche sme symbolicky načrtli oblasti, ktoré budeme v priebehu kampane postupne otvárať a o ktorých budeme spoločne diskutovať.

Pravidlá hry sú jednoduché. Ak ich budeme vo verejnej diskusii všetci rešpektovať, môže byť zaujímavá a inšpiratívna pre každého hráča, ktorý sa do diskusie zapojí.

Stiahnite si hraciu plochu Človeče, zapoj sa!

Pravidlá hry

1Do hry môžeš vstúpiť kedykoľvek, hra plynie bez časových obmedzení. Každý hráč sa slobodne rozhodne kedy sa do hry zapojí a ako dlho bude hrať.

2Ak chceš hrať, zvoľ si figúrku podľa vlastných predstáv. Figúrkou môže byť čokoľvek, čo máš práve po ruke a čo sa vojde na hracie políčko. Každá figúrka je jedinečná, ako ľudia, ktorí spolu hrajú.

3Figúrku postav na ľubovoľné políčko a začni hrať. Hod kockou znamená vždy pohyb vpred, bez ohľadu na to, aké číslo padne. Nemusíš čakať na správne číslo, každé ti dáva možnosť pohnúť sa ďalej.

4Kockou môžeš hodiť vždy, keď máš na to chuť. Hod kockou znamená akciu – vôľu pokračovať, záujem o novú tému, snahu dozvedieť sa viac alebo potrebu vyjadriť svoj názor. Hodiť kockou znamená zapojiť sa do hry ľubovoľným spôsobom, rešpektujúc pri tom ostatných hráčov.

5Žiaden hráč nesmie byť vylúčený z hry proti svojej vôli. Ak sa na jednom hracom políčku stretne naraz viacero hráčov, figúrky si navzájom nevyhadzujú. Naopak, pravidlá hry podporujú spájanie jednotlivých hráčov do skupín, v ktorých navzájom spolupracujú.

6Hracia plocha je bohatá na rozličné témy, o ktorých treba uvažovať spoločne a plná prekážok, ktoré treba spoločne zdolávať. Zmyslom hry je snažiť sa prejsť čo najdlhšiu trasu a navštíviť čo najviac tematických zákutí.

7Hra je cestou za poznaním, nie šprintom do cieľa. Zmyslom hry je dobre si zahrať, nie vyhrať za každú cenu.

8Hráči majú rovnocenné postavenie bez ohľadu na svoj pôvod, vek, pohlavie, vzdelanie, povolanie a osobné záujmy. Hlasy jednotlivých hráčov majú rovnakú silu, pričom platí, že ak sa spoja, znejú silnejšie.

9Názor každého hráča je vypočutý, žiaden hráč nie je v diskusii zvýhodnený alebo znevýhodnený. Spoluhráči berú do úvahy každý argument, ktorý v diskusii zaznie.

10Kto chce vedieť viac, neodchádza z hry predčasne. V hre môže každý postupovať vlastným tempom. Ak potrebuje oddych, môže chvíľu postáť. Ak potrebuje pomoc, môže o ňu požiadať ostatných spoluhráčov. Ak chce ísť v niektorej téme do hĺbky, môže odľahlé trasy vynechať a dôkladne preskúmať vybrané územie. Hra neurčuje pravidlá pre individuálny postup, dodržiavať treba len základné pravidlá slušnosti, otvorenej komunikácie a racionálnej argumentácie.

11Počet hráčov a hracie tempo sú flexibilné. Hrací tím sa môže ľubovoľne obmieňať a dopĺňať. Noví hráči môžu prinášať nové pohľady na témy, ktoré už boli diskutované a ich argumenty budú znova vypočuté.

12Hra je permanentný proces uvažovania a poznávania bez vopred stanoveného konca. Trvá tak dlho, kým o ňu hráči prejavujú záujem.

13Všetky názory, argumenty a návrhy, ktoré v hre zaznejú, budú zachytené, spracované a využité pri tvorbe ďalšej úrovne hry.

Pridajte sa aj vy

Napíšte nám

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo priamo na vsetci@chcemevedietviac.sk

Váš email*

Vaša správa*


Podporte kampaň

Prejavte podporu na svojich stránkach a linkujte na web kampane. Nakopírovaný kód vložte napríklad do hlavičky hlavnej (index) stránky

<map name=”chceme-vediet-viac-ribbon-right”><area coords=”0,0,200,200,200,0″ shape=”poly” href=”http://chcemevedietviac.sk”/></map><img style=”position:absolute; top:0; right:0; border:none;” alt=”Kampaň Chceme vedieť viac: O budúcnosti vzdelávania na slovensku” src=”http://chcemevedietviac.sk/presskit/chvv-ribbon-right.png” usemap=”#chceme-vediet-viac-ribbon-right”/>

Podporte kampaň

Týždeň v školstve mailom

Organizátor

Kreatívny
partner

Back to Top