Čo priniesol týždeň
23. 6. – 29. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sme diskutovali o budúcnosti vzdelávania so žiakmi základnej školy v Lozorne; Nové školstvo zverejnilo v plnom znení ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve; SKU zverejnila výsledky dotazníkového prieskumu v materských školách; NÚCEM zverejnil zistenia medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2013; Minister Dušan Čaplovič zhodnotil uplynulý školský rok; Výmenu ministra školstva predseda vlády zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil

Čo priniesol týždeň
16. 6. – 22. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší; Slovenská komora učiteľov vyhodnotila online dotazník na tému kontinuálneho vzdelávania učiteľov a kreditových príplatkov; V médiách sa objavili dohady o plánovanej výmene ministra školstva; Vláda SR vymenovala druhého štátneho tajomníka rezortu školstva; Slovensko otvorilo styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli

Čo priniesol týždeň
9. 6. – 15. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

Fotoreportáž z tvorivých workshopov; Kvalita slovenského vzdelávacieho systému je podľa SEF najhoršia v EÚ; NÚCEM zverejnil výsledky Testovania 9 a plánuje zmeny; Parlamentný výbor rokoval o výsledkoch našich žiakov v meraní PISA; Štátny tajomník rezortu školstva za centralizáciu; Školy by mali v budúcom školskom roku dostať viac asistentov učiteľa; Navrhuje sa vymenovanie druhého štátneho tajomníka ministerstva školstva; Konala sa II. medzinárodná konferencia o odbornom vzdelávaní

Čo priniesol týždeň
2. 6. – 8. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa uskutočnili dva tvorivé workshopy v Banskej Bystrici; Víťazka ankety Zlatý Amos 2014 sa s nami rozprávala o matematike a o budúcnosti vzdelávania; Výsledky štúdie v rámci projektu Škola na dotyk potvrdili pozitívny vplyv moderných technológií vo vzdelávaní žiakov; Na Slovensku padol rekord v čitateľskom maratóne detí zo základných škôl; V základnej škole v Šarišských Michaľanoch pribudla nová knižnica; Učitelia identifikovali v základných školách takmer 60-tisíc „problémových“ žiakov; V Testovaní 9 dopadli najhoršie deti z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti

Čo priniesol týždeň
26. 5. – 1. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil výsledky externej časti maturitnej skúšky; Minister Dušan Čaplovič informoval o postupe pri realizácii zásadných zmien v školskom systéme; Rezort školstva potvrdil pripravované zmeny vo financovaní súkromných škôl; Opatrenia ministerstva školstva na oživenie záujmu o odborné vzdelávanie

Čo priniesol týždeň
19. 5. – 25. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Začali sa ústne maturity; V rámci národného projektu ZŠ odborne dostanú vybrané školy nové učebne; Štartuje nový národný projekt na podporu inklúzie PRINED; Rezort školstva nechce prezradiť termín predloženia Správy o stave školstva na rokovanie vlády; Žiaci ZŠ sa budú povinne učiť angličtinu, druhý cudzí jazyk bude voliteľný; Rezort školstva čoskoro zverejní päticu noviel školských právnych predpisov

Čo priniesol týždeň
12. 5. – 18. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Dobré výsledky poľských žiakov vzbudzujú pozornosť; Vláda schválila Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020; Ministri Dušan Čaplovič a Ján Richter podpísali Memorandum o spolupráci; Rezort školstva predstavil v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania aktivitu Mobility; Víťaz súťaže portálu Planéta vedomostí navštívi Miláno; IVO zverejnil výsledky Študentských volieb do europarlamentu

Čo priniesol týždeň
5. 5. – 11. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konali ďalšie tvorivé workshopy; Na webe kampane sme zverejnili súhrnnú správu z druhého okrúhleho stola; Rozhovor o kampani v relácii Občan v Rádiu Lumen; Víťazkou ankety Zlatý Amos je Katarína Sedmáková; Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje pre žiakov stredných odborných škôl nové pracovné zošity; Zriaďovateľom škôl má byť umožnené vetovať návrh rady školy na obsadenie pozície riaditeľa; Slovensko v rebríčku kvality vzdelávania spoločnosti Pearson na 30. mieste

Čo priniesol týždeň
28. 4. – 4. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Pezinská televízia priniesla reportáž z workshopu v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku; Profily finalistov ankety Zlatý Amos v Učiteľských novinách; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo nové pedagogicko-organizačné pokyny; Rezort školstva odporúča školám zavádzať inkluzívne vzdelávanie na všetkých úrovniach; Mladí ľudia si nevedia správne vybrať prípravu na povolanie; Do súťaže stredných odborných škôl Mladý ekofarmár sa po prvý krát zapoja aj žiaci základných škôl

Čo priniesol týždeň
21. 4. – 27. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa konal v Bratislave ďalší okrúhly stôl; V Pezinku sa konali tvorivé workshopy pre žiakov základnej školy a pre verejnosť; Vláda vzala na vedomie Správu o mládeži v SR; Vláda schválila Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 – 2020; Ministerstvo školstva navrhlo 43 základným školám zrušiť vzdelávanie na 2. stupni; Rezort školstva monitoruje kvalitu vzdelávania dospelých; Šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter presadzuje v odbornom vzdelávaní návrat pred rok 1989