Čo priniesol týždeň 18. 11. 2019 – 24. 11. 2019

Poslanci prerokujú zrejme posledné školské návrhy v tomto volebnom období • Návrh budúcoročného rozpočtu školstva vyvolal kritiku • Väčšinu členov vedeckých rád vysokých škôl netvoria elitní vedci • Slovenskí žiaci absolvovali testovanie, bubnovanie aj premietanie kontroverzného filmu

Čo priniesol týždeň 11. 11. 2019 – 17. 11. 2019

Tridsiate výročie Nežnej revolúcie si pripomenuli aj vtedajší a terajší študenti a učitelia • Akademici upozorňujú na potrebu skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie • Podfinancovanie vedy a výskumu je chronické

Čo priniesol týždeň 4. 11. 2019 – 10. 11. 2019

Ministerka školstva, ktoré aktuálne neplní svoje záväzky a neuhradilo poplatky napríklad voči Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN), odovzdávala minulý týždeň Ceny za vedu a techniku 2019 | Foto – TASR

Spôsob dokladovania bezúhonnosti vyvolal kritiku učiteľov • Akademici aj analytici vyjadrujú obavy z presunu eurofondov na vedu • Nová agentúra zverejnila návrh akreditačných štandardov pre vysoké školy • Ministerstvo má neporiadok v systéme inovácií a problémy so vzdelávaním znevýhodnených detí

Čo priniesol týždeň 28. 10. 2019 – 3. 11. 2019

Dnes je to presne 46 rokov od otvorenia prvého úseku diaľnice na Slovensku. Odvtedy sme nedokázali dobudovať diaľničné spojenie medzi východom a západom krajiny a verejné financie čoraz viac chýbajú aj v školstve a iných službách pre občanov | Foto – TASR | Poslucháči Katedry novinárstva FF UK na brigáde pred otvorením diaľnice

Parlamentná väčšina podporila koaličné a potopila opozičné návrhy v školstve • Učitelia kritizujú ministerstvo za byrokraciu spojenú s odpismi z registra trestov • Odlev vysokoškolákov do zahraničia potvrdzujú analytici a komentujú politici

Čo priniesol týždeň 21. 10. 2019 – 27. 10. 2019

V marci 2018 malo Slovensko v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve svoj deň. Na záver návštevy slovenská delegácia vedená štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou (SMER-SD) prejavila vôľu podporovať aj do budúcnosti zapojenie našich študentov do projektov vyhlasovaných každoročne CERN-om. Dnes sa dozvedáme, že ministerstvo školstva neplatí včas a v plnej miere členské poplatky v tejto organizácii | Foto – MŠVVŠ SR

Zverejnili sme správu z odborného workshopu o meraní výsledkov vzdelávania • Vedci upozornili na dlhy Slovenska voči medzinárodným výskumným inštitúciám • Univerzity reagujú na odliv študentov do zahraničia • Stanovisko Európskej komisie o segregácii v slovenskom školstve vyvolalo reakcie

Čo priniesol týždeň 14. 10. 2019 – 20. 10. 2019

Ministerstvo školstva informovalo, že v budúcom roku bude hospodáriť s väčším balíkom financií. Dôvodom pre navýšenie peňazí v školstve v predvolebnom rozpočte sú najmä sľubované navýšenia platov učiteľov | Foto – pixabay.com

Poznáme návrh budúcoročného rozpočtu pre školstvo • Parlament rokuje o viacerých návrhoch v oblasti vzdelávania • Experti aj praktici naďalej poukazujú na nedostatok odborného a pomocného personálu v školách

Čo priniesol týždeň 7. 10. 2019 – 13. 10. 2019

Dlhodobé vyčleňovanie detí z hlavného vzdelávacieho prúdu a našu falošnú hru na inklúziu nám už Komisia „nežerie“ | Foto – TASR

Európska komisia zaslala Slovensku ultimátum kvôli segregácii rómskych žiakov vo vzdelávaní • Platy zamestnancov v školstve a zavedenie povinnej škôlky naďalej vyvolávajú kritiku • Rektori sa obávajú zmien vo financovaní vedy a výskumu

Čo priniesol týždeň 30. 9. 2019 – 6. 10. 2019

Projekt To dá rozum zverejnil výsledky rozsiahleho prieskumu o stave školstva na Slovensku • Učiteľom Slovenska 2019 sa stal Peter Pallo • Pokračuje diskusia o platoch učiteľov, kvalite vysokých škôl aj o dostupnosti učebníc

Čo priniesol týždeň 23. 9. 2019 – 29. 9. 2019

Staronové zistenia európskeho monitora vzdelávania a odbornej prípravy • Parlamentná väčšina na septembrovej schôdzi odmietla jeden koaličný a všetky opozičné školské návrhy • Slovenskí aj českí učitelia požadujú vyššie platy