Trendom sú mapy učebného pokroku žiakov

Mapy učebného pokroku žiakov umožňujú vymeniť klasické známkovanie za tzv. formatívne hodnotenie, zamerané na individuálny výkon žiaka, na odhalenie a diagnostikovanie jeho ťažkostí v učení a na zefektívnenie snahy zvládnuť danú látku.