Človeče,
zapoj sa!

Téma budúcnosti vzdelávania je rôznorodá a košatá a ak sa má prediskutovať poctivo a zmysluplne, nemožno ju zužovať len na pár vybraných oblastí. Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku ponúka priestor na uvažovanie aj o súvislostiach, na ktoré sa v doterajších diskusiách o vzdelávaní zabúdalo.

Pozývame všetkých do širokej a otvorenej verejnej diskusie, ktorá pripomína hru Človeče, zapoj sa! Na hracej ploche sme symbolicky načrtli oblasti, ktoré budeme v priebehu kampane postupne otvárať a o ktorých budeme spoločne diskutovať.

Pravidlá hry sú jednoduché. Ak ich budeme vo verejnej diskusii všetci rešpektovať, môže byť zaujímavá a inšpiratívna pre každého hráča, ktorý sa do diskusie zapojí.

Stiahnite si hraciu plochu Človeče, zapoj sa!

Pravidlá hry

[dropcaps round=“yes“]1[/dropcaps]Do hry môžeš vstúpiť kedykoľvek, hra plynie bez časových obmedzení. Každý hráč sa slobodne rozhodne kedy sa do hry zapojí a ako dlho bude hrať.

[dropcaps round=“yes“]2[/dropcaps]Ak chceš hrať, zvoľ si figúrku podľa vlastných predstáv. Figúrkou môže byť čokoľvek, čo máš práve po ruke a čo sa vojde na hracie políčko. Každá figúrka je jedinečná, ako ľudia, ktorí spolu hrajú.

[dropcaps round=“yes“]3[/dropcaps]Figúrku postav na ľubovoľné políčko a začni hrať. Hod kockou znamená vždy pohyb vpred, bez ohľadu na to, aké číslo padne. Nemusíš čakať na správne číslo, každé ti dáva možnosť pohnúť sa ďalej.

[dropcaps round=“yes“]4[/dropcaps]Kockou môžeš hodiť vždy, keď máš na to chuť. Hod kockou znamená akciu – vôľu pokračovať, záujem o novú tému, snahu dozvedieť sa viac alebo potrebu vyjadriť svoj názor. Hodiť kockou znamená zapojiť sa do hry ľubovoľným spôsobom, rešpektujúc pri tom ostatných hráčov.

[dropcaps round=“yes“]5[/dropcaps]Žiaden hráč nesmie byť vylúčený z hry proti svojej vôli. Ak sa na jednom hracom políčku stretne naraz viacero hráčov, figúrky si navzájom nevyhadzujú. Naopak, pravidlá hry podporujú spájanie jednotlivých hráčov do skupín, v ktorých navzájom spolupracujú.

[dropcaps round=“yes“]6[/dropcaps]Hracia plocha je bohatá na rozličné témy, o ktorých treba uvažovať spoločne a plná prekážok, ktoré treba spoločne zdolávať. Zmyslom hry je snažiť sa prejsť čo najdlhšiu trasu a navštíviť čo najviac tematických zákutí.

[dropcaps round=“yes“]7[/dropcaps]Hra je cestou za poznaním, nie šprintom do cieľa. Zmyslom hry je dobre si zahrať, nie vyhrať za každú cenu.

[dropcaps round=“yes“]8[/dropcaps]Hráči majú rovnocenné postavenie bez ohľadu na svoj pôvod, vek, pohlavie, vzdelanie, povolanie a osobné záujmy. Hlasy jednotlivých hráčov majú rovnakú silu, pričom platí, že ak sa spoja, znejú silnejšie.

[dropcaps round=“yes“]9[/dropcaps]Názor každého hráča je vypočutý, žiaden hráč nie je v diskusii zvýhodnený alebo znevýhodnený. Spoluhráči berú do úvahy každý argument, ktorý v diskusii zaznie.

[dropcaps round=“yes“]10[/dropcaps]Kto chce vedieť viac, neodchádza z hry predčasne. V hre môže každý postupovať vlastným tempom. Ak potrebuje oddych, môže chvíľu postáť. Ak potrebuje pomoc, môže o ňu požiadať ostatných spoluhráčov. Ak chce ísť v niektorej téme do hĺbky, môže odľahlé trasy vynechať a dôkladne preskúmať vybrané územie. Hra neurčuje pravidlá pre individuálny postup, dodržiavať treba len základné pravidlá slušnosti, otvorenej komunikácie a racionálnej argumentácie.

[dropcaps round=“yes“]11[/dropcaps]Počet hráčov a hracie tempo sú flexibilné. Hrací tím sa môže ľubovoľne obmieňať a dopĺňať. Noví hráči môžu prinášať nové pohľady na témy, ktoré už boli diskutované a ich argumenty budú znova vypočuté.

[dropcaps round=“yes“]12[/dropcaps]Hra je permanentný proces uvažovania a poznávania bez vopred stanoveného konca. Trvá tak dlho, kým o ňu hráči prejavujú záujem.

[dropcaps round=“yes“]13[/dropcaps]Všetky názory, argumenty a návrhy, ktoré v hre zaznejú, budú zachytené, spracované a využité pri tvorbe ďalšej úrovne hry.

Pridajte sa aj vy

Napíšte nám

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo priamo na vsetci@chcemevedietviac.sk
[contact-form-7 404 "Nenájdené"]

Podporte kampaň

Prejavte podporu na svojich stránkach a linkujte na web kampane. Nakopírovaný kód vložte napríklad do hlavičky hlavnej (index) stránky

<map name=“chceme-vediet-viac-ribbon-right“><area coords=“0,0,200,200,200,0″ shape=“poly“ href=“https://chcemevedietviac.sk“/></map><img style=“position:absolute; top:0; right:0; border:none;“ alt=“Kampaň Chceme vedieť viac: O budúcnosti vzdelávania na slovensku“ src=“https://chcemevedietviac.sk/presskit/chvv-ribbon-right.png“ usemap=“#chceme-vediet-viac-ribbon-right“/>