Trendom sú mapy učebného pokroku žiakov

Mapy učebného pokroku žiakov umožňujú vymeniť klasické známkovanie za tzv. formatívne hodnotenie, zamerané na individuálny výkon žiaka, na odhalenie a diagnostikovanie jeho ťažkostí v učení a na zefektívnenie snahy zvládnuť danú látku.

V čom zlyhávajú tradičné školy

Jedna z mála vecí, ktoré dnes môžeme o budúcom svete povedať, je, že bude zložitejší, náročnejší, zamotanejší a menej zrozumiteľný ako dnes. A my musíme naučiť deti orientovať sa v tom svete.