Čo vlastne ľudia vo vzdelávaní chcú?

Aké sú predstavy tých, ktorých sme na workshopoch nestretli? Ako široké je spektrum názorov na vzdelávanie? A k akej jeho podobe sa široká verejnosť prikláňa?

Vzdelávanie ako gombička vs. paralýza z analýzy

Pre mnohých je náročné uvažovať v súvislostiach, a práve preto je zvažovanie návrhov z rôznych uhlov pohľadu mimoriadne dôležité. Každý názor totiž v sebe nesie potenciál dobrého nápadu. Až keď sa spoločne premyslí a skĺbi s ďalšími nápadmi, môžu vytvoriť funkčný celok.

Prečo je vzdelávanie politickou témou?

Na Slovensku nemusíme chcieť fínsky, britský, singapurský či mexický model vzdelávania. Čo však chcieť môžeme a na čom by sme dokonca mali trvať, je, aby dotknutí aktéri a široká verejnosť neboli pri koncipovaní zásadných dokumentov vzdelávacej politiky prehliadaní. Preto chceme vedieť viac nielen o všetkom, čo sa deje v rezorte školstva, ale aj o tom, aké predstavy o budúcnosti vzdelávania majú ľudia naprieč Slovenskom.

Workshop v Bratislave 10. 3. 2015

Utorok 10. marca 2015 sa konal ďalší zo série tvorivých workshopov pre verejnosť v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC. Tentoraz s expertmi z oblasti vzdelávacej politiky, zástupcami akademickej obce a verejnej správy.

Workshop v Bratislave 6. 3. 2015

Piatok 6. marca 2015 sa konal ďalší zo série tvorivých workshopov pre verejnosť v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC. Tentoraz sme sa budúcnosťou vzdelávania na Slovensku zaoberali spolu s partnermi kampane a zástupcami mimovládnych organizácií.

Výroky účastníkov workshopov kampane Chceme vedieť viac

V rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania sa uskutočnili kreatívne workshopy v rôznych mestách a obciach po celom Slovensku. Žiaci, rodičia a učitelia na nich diskutovali o rôznych alternatívach vývoja spoločnosti a tvorili aj svoje školy budúcnosti. Zámerom workshopov nebolo dospieť ku konsenzu, ale zmapovať rozmanitosť pohľadov na možné podoby vzdelávania. Tie budú následne spracované do atlasu predstáv. … Read More

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Aj takýto názor sa objavil medzi vyjadreniami detí a tínedžerov v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Počas celého roka 2014 chodili zástupcovia kampane a pýtali sa: odborníkov – učiteľov, vychovávateľov, ale i laickej verejnosti – rodičov aj detí, ako by mala vyzerať ideálna škola budúcnosti. A dnes sú jasné prvé výsledky!   Aby sa vzdelávanie … Read More

Čo už vieme | Výstupy kampane Chceme vedieť viac za rok 2014

Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku otvára viacero tém, ktoré ostali v doterajších diskusiách o školstve nepovšimnuté. Cieľom je ponúknuť priestor na spoločné uvažovanie o budúcnosti našich detí a na hľadanie možností, ako im treba pomôcť, aby v školách prosperovali a boli dobre pripravené na život. Doterajšie čiastkové výstupy kampane Chceme vedieť viac nájdete v prehľadnej podobe … Read More