Chceme vedieť viac na Letnej akadémii Discover

Chceme vedieť viac na Letnej akadémii Discover

Chceme vedieť viac na Letnej akadémii Discover

Žiadne komentáre na Chceme vedieť viac na Letnej akadémii Discover

So študentmi slovenských a českých stredných škôl sme diskutovali o budúcnosti vzdelávania a tvorili školy budúcnosti. Workshop Čo keby…? sa uskutočnil na Letnej akadémii Discover, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia v lete 2015 v Podskalí pri Považskej Bystrici.

Študenti a študentky vyjadrili v rámci workshopu nespokojnosť s rôznymi aspektmi vzdelávania v súčasnosti a dostali príležitosť premyslieť nové spôsoby, ako by mohlo byť učenie obsahovo, časovo aj priestorovo flexibilnejšie, ako by sa mohli vzdelávať študenti v rôznorodých skupinách a ako by ich na ceste za poznaním mohlo sprevádzať viac učiteľov aj koučov. Neopomenuli pri tom ani „povinný základ“ pre všetkých či zohľadňovanie špecifických potrieb a záujmov všetkých učiacich sa.

To, že mladí ľudia dokážu nedostatky školského systému jasne pomenovať a už za jeden a pol hodiny načrtnúť aj možnosti nápravy, je hodená rukavica pre všetkých, čo sa tejto oblasti profesionálne venujú. Výstupy z workshopu a mnohé podnetné nápady zapracujeme do Atlasu predstáv ľudí o budúcnosti vzdelávania, ktorý verejnosti predstavíme na jeseň.

discover_01

 

Pridajte svoj názor aj vy

Napíšte komentár

Podporte kampaň

Organizátor

Kreatívny
partner

Back to Top