Programy

Vzdelávanie a školstvo v programoch vybraných politických strán a hnutí

Ak sa neviete rozhodnúť, komu v najbližších parlamentných voľbách dať svoj hlas, a zároveň je pre vás vzdelávanie dôležitou témou, ponúkame vám zhrnutia toho, čo jednotlivé strany ponúkajú vo svojich programoch na volebné obdobie 2016-2020. V nasledujúcich dvanástich tematických prehľadoch sa pozrieme na rôzne úrovne a aspekty vzdelávania, od predškolskej prípravy po vedu a výskum, od obsahu vzdelávania po jeho financovanie, od toho, čo strany považujú za povinný základ výchovy a vzdelávania po ich predstavy o vhodnej príprave na budúce povolania.
Jednotlivé návrhy nehodnotíme, neznámkujeme a na ich základe nezostavujeme rebríčky. Snažíme sa identifikovať, v čom existuje zhoda, aké alternatívne riešenia jednotlivé strany spomínajú a na čo majú odlišné pohľady. Ich návrhy zároveň zasadzujeme do rámca najnovších výskumov, dopĺňame ich o pohľady odbornej verejnosti a neopomíname pri tom ani záväzky, ktoré Slovensko má po pristúpení k medzinárodným dohovorom, vrátane Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
Porovnávame len programy tých strán, ktoré sa vzdelávaniu venujú a zároveň im prieskumy verejnej mienky prisudzujú zastúpenie v parlamente s vysokou pravdepodobnosťou. Nech už sú vo voľbách karty rozdané akokoľvek, kvalitatívny posun vo vzdelávaní nenastane, kým nevznikne spoločenská zhoda na základných otázkach a prioritách naprieč názorovým a politickým spektrom. Aby bol mandát tých, čo budú o podmienkach vzdelávania na Slovensku rozhodovať, reprezentatívny, nestačí iba voliť, ale svoju voľbu 5. marca 2016 urobiť informovane.

matrix-434033_960_720

Veda, výskum a grantové schémy

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
vintage-1080088_960_720

Financovanie vysokých škôl

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
Photo credit: uniinnsbruck via Foter.com / CC BY-NC

Hodnotenie kvality vysokých škôl

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
workers-659885_960_720

Príprava na povolania

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
skoly-siet-samosprava

Vzdelávacia sieť a školská samospráva

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
abacus-1069213_960_720

Financovanie, normatívy a kvalita vzdelávania

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
skola-ako-institucia

Škola ako inštitúcia

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
obsah-vzdelavania

Obsah vzdelávania

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
teacher

Učiteľky a učitelia

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
girls-946285_960_720

Vzdelávanie pre všetky deti

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
school-909381_960_720

Príprava na školu a povinné vzdelávanie

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]
kindergarten-504672_960_720

Starostlivosť v ranom detstve a predškolské vzdelávanie

Porovnali sme, čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch v danej téme. Hľadali sme zhodu, identifikovali sme i rozdielne pohľady. Presvedčte sa sami. [...]

Podporte kampaň

Týždeň v školstve mailom

Organizátor

Kreatívny
partner

Back to Top