Čo priniesol týždeň
10. 11. – 16. 11. 2014

Týždeň v školstve

V rámci kampane sme vyhodnotili tretiu tému online diskusie; Slovensko uvádza v školstve do prevádzky unikátny elektronický testovací systém; V základných školách sa uskutočnilo testovanie piatakov; Prevažná väčšina budúcoročných maturantov študuje na stredných odborných školách; Stredoškoláci si overovali svoje predpoklady na štúdium na vysokej škole; Inovovaný návrh štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá bol sprístupnený

Čo priniesol týždeň
3. 11. – 9. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane sme zorganizovali sériu tvorivých workshopov na východe Slovenska; Uzatvárame online diskusiu na tému Regulácia vzdelávania; Koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú v rôznej výške; Ministerstvá práce a školstva pripravili spoločný projekt Späť do školy; Štátny vzdelávací program pre základné školy by mal mať dva varianty; Kauza porušenia zákona zo strany ministerstva školstva pri verejnom obstarávaní distribúcie učebníc pokračuje; Vyradené učebnice putovali do New Yorku; Neprimeraná výška odmien na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Čo priniesol týždeň
27. 10. – 2. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Na webe kampane prebieha diskusia na tému Regulácia vzdelávania; Časť odbornej verejnosti požaduje, aby nové štátne vzdelávacie programy ponechali školám viac voľnosti; Učitelia vyzývajú na zverejnenie návrhov štátnych vzdelávacích programov; Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil v rezorte školstva porušenie zákona; Učitelia dostanú vianočné odmeny; Parlament schválil zmeny vo viacerých zákonoch týkajúcich sa školstva; Ministerstvo školstva zverejnilo návrh zákona o odbornom vzdelávaní

Čo priniesol týždeň
20. 10. – 26. 10. 2014

Týždeň v školstve

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší; V rámci kampane sme vyhodnotili druhú tému diskusie Aktéri vzdelávania a otvárame diskusiu na tému Regulácia vzdelávania; Zavedenie prospechového limitu pre prijatie na stredoškolské štúdium nie je v súlade s ústavou; Nové štátne vzdelávacie programy budú obsahovať podrobne rozvrhnuté učivo pre jednotlivé ročníky; Návrh nového štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá zverejnený; Prognózy o vývoji povolaní budúcnosti; Vláda plánuje stredoškolským odborom meniť normatívy a plánuje tiež podporiť zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania; Školy už nebudú môcť zamestnávať učiteľov iba na 10 mesiacov

Čo priniesol týždeň
13. 10. – 19. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridávajú ďalší; V rámci kampane Chceme vedieť viac uzatvárame druhú tému online diskusie o aktéroch zmysle vzdelávania; Vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017; Na regionálne školstvo pôjde z rozpočtu rezortu školstva menej peňazí; V návrhu rozpočtu sa nepočíta so zvyšovaním platov učiteľov; V návrhu rozpočtu sa znižuje objem financií pre Slovenskú akadémiu vied; Vláda predpokladá, že v roku 2015 bude Slovensko čerpať eurofondy rekordne rýchlym tempom; Ďalšie zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ pôjdu v školstve najmä na digitalizáciu škôl

Čo priniesol týždeň
6. 10. – 12. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Stále sa môžete zapojiť do diskusie o aktéroch vzdelávania; Ministerstvo školstva chce vytvoriť systém objektívne merateľnej kvality škôl; Podľa viacerých odborníkov potrebujú naše školy viac flexibility a možnosť využívať alternatívne prístupy; Zriaďovatelia škôl by mali v budúcnosti dostať možnosť požiadať o účelovo viazané dotácie na nákup učebníc, ktoré im ministerstvo nedokáže zabezpečiť; Spory okolo návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy pokračujú; Ministerstvo avizuje, že plánovaný prechod z normatívneho financovania na žiaka na financovanie na triedu bude trvať dlhšie; Základné školy sa zapoja spoločne so strednými odbornými školami do celoslovenskej súťaže JUVYR 

Čo priniesol týždeň
29. 9. – 5. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac otvárame diskusiu na tému Aktéri vzdelávania; Uskutočnili sme ďalšie dva workshopy, tentoraz sme navštívili Žilinu; Minister Peter Pellegrini avizuje zmeny v kompetenciách Štátnej školskej inšpekcie; Rezort školstva plánuje výstavbu ďalších modulových škôl; Rokuje sa o finálnej podobe nových výchovno-vzdelávacích programov pre materské a základné školy; Učiteľky materských škôl žiadajú ministra školstva, aby schválil aktuálne znenie nového štátneho výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy; Na ministerstve školstva došlo k ďalším organizačným zmenám

Čo priniesol týždeň
22. 9. – 28. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac sme vyhodnotili prvú tému online diskusie; Termín testovania 9 sa prekladá na neskôr; Školskí inšpektori odhalili ďalší prípad plytvania verejnými financiami v školách; Minister Milan Richter si v oblasti znižovania nezamestnanosti veľa sľubuje od návratu odborného školstva k modelu spred roka 1989; Personálne výmeny v ASFEU boli iba kozmetickými úpravami; Minister Peter Pellegrini zastavil mediálnu propagáciu projektov v Centre vedecko-technických informácií; Iniciatíva Veda chce žiť! vyzýva na väčšiu podporu vedy a výskumu; Vďaka medzinárodnému programu Erasmus sa narodilo milión detí; Ombudsmanka Jana Dubovcová žiada zvýšenie kvality vzdelávania v reedukačných centrách

Čo priniesol týždeň
15. 9. – 21. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac uzatvárame prvú tému online diskusie o zmysle povinného vzdelávania; Okresná prokuratúra v Michalovciach zamietla sťažnosť učiteľa Ota Žarnaya, ktorú podal proti rozhodnutiu polície, keď odmietla riešiť korupciu na škole; Minister školstva reviduje návrh svojho predchodcu na zavedenie povinnej maturity z matematiky; V školách sa zvyšuje agresia a narastá počet prípadov šikanovania; Učitelia požadujú od ministra zvýšenie ich ochrany

Čo priniesol týždeň
8. 9. – 14. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť sa môžete stále zapojiť do diskusie o zmysle povinného vzdelávania; Minister Peter Pellegrini uviedol do funkcie štátneho tajomníka Juraja Draxlera; Vláda oznámila, že v rokoch 2014 a 2015 zabezpečí dostatok financií na plné pokrytie požiadaviek škôl na asistentov; Minister Peter Pellegrini zatiaľ neplánuje obmedziť financovanie súkromných škôl; Platy učiteľov zatiaľ neporastú