Čo priniesol týždeň
13. 2. – 19. 2. 2017

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

 

Témy týždňa

Podporujeme požiadavku nárokovateľných asistentov v školách Ministerstvo školstva zverejnilo svoje plány na rok 2017 Projekt Athéna++ presadzuje trhové princípy vo vzdelávaní

 

Výrok týždňa

Ak si zriaďovatelia neuvedomujú dostatočne, prečo by mali žiakov a študentov so zdravotným postihnutím prijímať, treba im to neustále pripomínať. Presunúť kompetencie je jedna vec, ale dozerať na samotnú realizáciu je tiež dôležité a ministerstvo by malo vedieť, kam sa v tomto smere Slovensko posúva. Aj toto kritizovala ombudsmanka. Presúvanie kompetencií, bez následného zisťovania stavu. Je samozrejmé, že ideálny stav ešte dlho nedosiahneme, ale preto sa treba snažiť aspoň o aké-také rovnomerné rozmiestňovanie dostupných škôl.“ 

Silvia Shahzad
poslankyňa NR SR (OĽaNO-NOVA)
v blogu Denníka N | 13. 2. 2017

 

Výber z udalostí

 Poslankyňa Zuzana Zimenová (nez.), poslanec Ondrej Dostál (OKS, klub SaS) a zástupcovia Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Iniciátori požadujú, aby asistenti učiteľov pre deti so znevýhodnením aj nadaním boli nárokovateľní a aby na to ministerstvo financií vyčlenilo dostatok prostriedkov. V súčasnosti je v školách menej než polovica asistentov, o ktoré školy žiadali.

K hromadnej pripomienke sa ako úvodní signatári pripojili zástupcovia viacerých organizácií podporujúcich kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku a doteraz ju podporilo vyše 1000 občanov. Pripojiť sa môžete aj Vy na portáli change|net.sk najneskôr vo štvrtok 23. februára.

 Ďalšiu hromadnú pripomienku k rovnakej novele inicioval Michal Páleník, ktorý chce dosiahnuť, aby každé dieťa od štyroch rokov malo miesto v bezplatnej materskej škole. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala dosiahnuť stopercentnú zaškolenosť detí pred nástupom do školy. Hromadnú pripomienku možno podporiť tu.

 Na to, že súčasný systém financovania spôsobuje problémy aj pri financovaní školských zariadení, upozornila Slovenská komora učiteľov (SKU). Ministerstvo preto žiada, aby materské a základné umelecké školy, centrá voľného času, školské kluby detí a internáty aj jedálne boli vyňaté spod kompetencií samospráv a presunuté späť do pôsobnosti rezortu školstva. Zástupcovia SKU skonštatovali, že súčasný stav spôsobuje „znevýhodnenie žiakov a diskrimináciu 25-tisíc zamestnancov školstva.“

Ministerstvo v diskutovanom návrhu plánuje okrem iného spresniť prideľovanie financií na školské kluby detí, rozšíriť možnosti na preplácanie nákladov na dopravu dochádzajúcich žiakov, zrušiť poukazy na záujmové vzdelávanie a prideliť ich školám, znížiť počet detí zo sociálneho znevýhodneného prostredia, pri ktorých bude mať škola nárok na asistentov aj stanoviť počet detí, pri ktorých bude musieť zamestnať špeciálneho pedagóga v základných školách.

Od zmeny výpočtu peňazí pre malé školy, ktorý ich oproti veľkým školám zvýhodňuje, už minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) ustúpil.

 Ministerstvo zverejnilo aj dokument, v ktorom načrtáva optimálne počty odborných zamestnancov, ktoré by mali rozšíriť učiteľské tímy a pomôcť im so vzdelávaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dostatočný počet psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, výchovných poradcov a sociálnych pracovníkov má byť nárokovateľným štandardom, a nie výnimočným opatrením. Ministerstvo uvádza, aký je súčasný stav týchto zamestnancov v školách a tiež, že navýšenie ich počtu na nevyhnutné minimum si vyžiada takmer 52 miliónov eur ročne.

Väčšie zastúpenie odborného personálu v školách je rozpracovaním jednej z téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). Aj keď samotný program ešte zverejnený nebol, ministerstvo už zverejnilo jeho akčný plán na tento rok v regionálnom aj vysokom školstve. Sľubuje v ňom menej byrokracie a centralizácie a viac peňazí, analýz aj študentskej mobility.

 Nadácia F. A. Hayeka zverejnila návrh „paradigmatickej zmeny“ súčasného modelu financovania školstva pod názvom Athéna++. Jej analytici navrhujú, aby sa peniaze daňových poplatníkov už viac neposúvali od vlády cez ministerstvo školstva, kraje a obce na školy, ale aby sa všetkým žiakom vo veku od 6 do 19 rokov zriadili osobné vzdelávacie účty, na ktoré im bude štát poukazovať sumu vo výške dnešných nákladov na vzdelávanie.

Podľa Jána Oravca z nadácie je len takto možné dospieť k financovaniu špecifických potrieb študentov, pretože „rozhodovanie o tom, ktoré vzdelávacie služby a produkty nakúpiť, zveríme do rúk študentom a ich rodičom.“

Ďalšou zmenou, ktorú nadácia navrhuje, je otvorenie školstva trhovým mechanizmom, ktoré majú zvýšiť kvalitu aj pestrosť vzdelávacej ponuky. Prípadnému podliezaniu latky v snahe získať „klientov“ ma predísť dôsledné  testovanie dosiahnutého vzdelania. Štát by mal zadefinovať základné minimum, čo podľa analytikov znamená „testovanie schopnosti naučiť čítať, písať, počítať.“

Celý dokument si môžete prečítať tu.

 Minister školstva Plavčan sa v uplynulom týždni vyjadril k tomu, ako bude riešiť ďalšie zvyšovanie platov učiteľov. Podľa jeho slov má rezort v pláne predložiť na májové rokovanie vlády návrh zákona o šesťpercentnom zvýšení platov pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve od septembra tohto roka.

 Matej Cíbik na blogu Rady mládeže Slovenska argumentuje, že navýšenie finančnej podpory potrebujú aj mládežnícke organizácie, ktorých aktivity predchádzajú nárastu extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Inak podľa neho vyhlásenia ministerstva o podpore neformálneho a hodnotového vzdelávania nemožno brať vážne.

 

Všimli sme si

 Projekt Činohry Slovenského národného divadla pod názvom „Divadlo proti extrémizmu“ už putuje po slovenských školách. Prvou z plánovaných inscenácií je dokumentárne divadlo Natálka o prípade dvojročného dievčatka a jej rodiny, na ktorých dom v Českej republike zaútočili štyria neonacisti. Ako SND uvádza, príbeh je dôležitým príkladom „manipulácie slovami, práce súdnej moci, mediálneho a politického tlaku, ktorý dokáže spôsobiť i to, že z obetí sa stávajú vinníci a z vinníkov zrazu obete.“

Školy, ktoré majú o predstavenie a následnú diskusiu záujem, sa môžu prihlásiť emailom na adrese protiextremizmu@snd.sk.

 Z filmového festivalu Berlinale si Krištáľového medveďa odniesol aj slovenský film Piata loď od Ivety Grófovej, ktorý zaujal detskú porotu. „Bude to krst ohňom, deti sú veľmi úprimní diváci,“ povedala pred premiérou v sále naplnenej deťmi, v ktorej film uviedli. Piata loď vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy Moniky Kompaníkovej, ktorá za román získala cenu Anasoft litera.

Pozrite si trailer k ocenenému filmu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7aydXwwAHC8[/youtube]

 Bývalý vývojár úspešnej hry Angry Birds Peter Vesterbacka v rozhovore pre Denník N opísal, ako chce hry a zábavu prepojiť s učením sa detí. Keď sa ho ako rodáka z Fínska pýtajú počas návštevy Číny, ako je možné, že v iba päťmiliónovej krajine vytvorili Linux, MySQL, Angry Birds či Nokiu, odpovedá, že „sa to začína výborným vzdelávaním.“

O koncepte zábavného učenia („fun learning“), ktoré Vesterbacka propaguje, písal aj portál eduworld.sk.

 Mimovládna organizácia Živica organizuje 1. marca v bratislavskom Kultúrnom centre Dunaj festival Sokratovho inštitútu Showcrates. Na podujatí venovanom neurofilozofii, aktivizmu, environmentalistike  aj vzdelávaniu vystúpi neurológ Martin Jan Stránský, právnička Zuzana Čaputová či ochranár Erik Baláž. Vstupné je dobrovoľné.

 

Pripravujeme

 Spracúvame výstupy z workshopov o budúcnosti vzdelávania, ktoré v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku počas jesene realizovala nezisková organizácia Tandem v maďarčine v národnostne zmiešaných mestách Slovenska.

 Na jar pripravujeme ďalšie podujatia pre odbornú i rodičovskú verejnosť venované špeciálnemu a inkluzívnemu vzdelávaniu a pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením pri učení.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: