Aký je zmysel Testovania 9?

Úlohy v Testovaní 9 sú zámerne zostavené tak, aby správne riešenie na všetky z nich našlo iba malé percento žiakov. Testovanie 9 totiž neoveruje skutočné znalosti deviatakov, ale pomáha vytriediť tých najlepších, ktorí potom môžu ísť na strednú školu bez prijímačiek. Selektívna úloha testovania, ktorú mu v posledných rokoch pripisujú najmä niektorí politici, analytici a ekonómovia, tak celkom prebila jeho pôvodný zmysel a praktický účel – zistiť, nakoľko deviataci zvládli povinné učivo základnej školy.

Zmyslom testovania v základnej škole by nemalo byť nechať vyniknúť isté malé percento najlepších žiakov, ale hľadať príčiny zlyhávania pomerne širokého priemeru žiakov a tiež istého percenta podpriemerných žiakov, aby sa mohla urobiť včas náprava. Toto však z úst rezortu nepočuť, iba to, že Testovanie 9 má byť zároveň prijímacím testom na stredné školy.

K téme Testovania 9 v relácii Z prvej ruky na Rádiu Slovensko diskutovala dňa 12. mája 2015 analytička Nového školstva Zuzana Zimenová s riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Ivanou Pichaničovou.