Chceme vedieť viac na festivale Move

Kampaň Chceme vedieť viac bola 10. októbra 2015 zastúpená na diskusii v rámci festivalu Move. V rámci tematického bloku o vzdelávaní padli aj nasledovné otázky:  Je vzdelávanie brzdou alebo motorom rozvoja spoločnosti na Slovensku?, Aké sú zistenia z kampane Chceme vedieť viac?, Majú školy podporovať súťaživosť u detí?, Prečo sú súkromné školy financované štátom?, Do čoho treba v školách najviac investovať? , Ako možno pomôcť učiteľom?, Aké sú výhody tímovej práce v školách?, Pomáhajú odmeny a tresty udržať v triede disciplínu? Odpovede nájdete nižšie v krátkych videách.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ni0HBo1wDyc[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mIpRMG-FVbk[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Zk5PxiDlufQ[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RhUVIgXjG3M[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9qd1LPhS8gA[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gWSqpUdgZUA[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=n4N1T-D-uvg[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kBMz9iyYrYs[/youtube]

 

Videozáznam celej diskusie na festivale Move je k dispozícii tu.