Chceme vedieť viac na Letnej akadémii Discover

So študentmi slovenských a českých stredných škôl sme diskutovali o budúcnosti vzdelávania a tvorili školy budúcnosti. Workshop Čo keby…? sa uskutočnil na Letnej akadémii Discover, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia v lete 2015 v Podskalí pri Považskej Bystrici.

Študenti a študentky vyjadrili v rámci workshopu nespokojnosť s rôznymi aspektmi vzdelávania v súčasnosti a dostali príležitosť premyslieť nové spôsoby, ako by mohlo byť učenie obsahovo, časovo aj priestorovo flexibilnejšie, ako by sa mohli vzdelávať študenti v rôznorodých skupinách a ako by ich na ceste za poznaním mohlo sprevádzať viac učiteľov aj koučov. Neopomenuli pri tom ani „povinný základ“ pre všetkých či zohľadňovanie špecifických potrieb a záujmov všetkých učiacich sa.

To, že mladí ľudia dokážu nedostatky školského systému jasne pomenovať a už za jeden a pol hodiny načrtnúť aj možnosti nápravy, je hodená rukavica pre všetkých, čo sa tejto oblasti profesionálne venujú. Výstupy z workshopu a mnohé podnetné nápady zapracujeme do Atlasu predstáv ľudí o budúcnosti vzdelávania, ktorý verejnosti predstavíme na jeseň.

discover_01