Čo priniesol týždeň
8. 9. – 14. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

V rámci kampane Chceme vedieť sa môžete stále zapojiť do diskusie o zmysle povinného vzdelávania  Minister Peter Pellegrini uviedol do funkcie štátneho tajomníka Juraja Draxlera  Vláda oznámila, že v rokoch 2014 a 2015 zabezpečí dostatok financií na plné pokrytie požiadaviek škôl na asistentov  Minister Peter Pellegrini zatiaľ neplánuje obmedziť financovanie súkromných škôl  Platy učiteľov zatiaľ neporastú

 

Výrok týždňa

„Každý žiak má právo na rovnaké vzdelanie a výber školy je na ňom, či si vyberie školu štátnu, súkromnú alebo cirkevnú. Je povinnosťou štátu zabezpečiť rovnaké podmienky na vzdelávanie na všetkých typoch škôl, a preto financovanie na súkromných školách v tejto chvíli s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme meniť.“

Peter Pellegrini
minister školstva, vedy, výskumu a športu
vo vyjadrení pre tlačovú agentúru SITA | 9. 9. 2014

  

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane Chceme vedieť viac sme otvorili online diskusiu na tému Zmysel povinného vzdelávania. Ďakujeme za všetky doterajšie podnety.

Ak sa vrátime k otázke, čo by malo povinné vzdelávanie poskytovať a rozvíjať, aby sme ho mohli považovať za zmysluplné a užitočné pre budúcnosť, doposiaľ odzneli takéto požiadavky:

 podporovať flexibilitu, samostatnosť, kreativitu;

 rozvíjať logické a kritické myslenie;

 viesť k porozumeniu morálnych hodnôt;

 podporovať sebareflexiu, uvedomenie si vlastnej identity a zodpovednosti za vlastné konanie;

 rozvíjať komunikačné zručnosti, vrátane komunikovania v cudzom jazyku;

 naučiť sa narábať s informáciami;

 podporovať spoluprácu s inými ľuďmi pri riešení problémov;

 podporovať túžbu po ďalšom vzdelávaní a vzdelávaní sa popri práci.

Je to všetko, čo od vzdelávania očakávame? Chýba niečo dôležité? Dopĺňajú sa tieto požiadavky alebo si niektoré aj protirečia? Majú rovnakú váhu alebo si z nich treba vybrať zopár najdôležitejších a prednostne sa zamerať na ne? Zapojte sa do diskusie!

 Štefana Chudobu na poste štátneho tajomníka ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu vystriedal Juraj Draxler. Minister Peter Pellegrini ho do funkcie uviedol dňa 11. 9. Juraj Draxler sa bude prioritne venovať oblasti regionálneho školstva a vysokých škôl.  „So situáciou v rezorte som sa oboznámil ako poradca ministra a aktívne sa budem zapájať do tvorby novej legislatívy. Prioritou nového vedenia rezortu je zdynamizovanie a modernizácia regionálneho školstva a celého systému vzdelávania. Rád budem pokračovať v osobných stretnutiach s riaditeľmi škôl, s učiteľmi a žiakmi, s predstaviteľmi mimovládnych organizácií a so zriaďovateľmi,“ uviedol Draxler.

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini si buduje nový tím spolupracovníkov. O personálnych zmenách na jednotlivých postoch informovala tlačová agentúra SITA.

 Predseda vlády Robert Fico a minister Peter Pellegrini ohlásili na spoločnej tlačovej konferencii splnenie prvého z 15 plánovaných opatrení vlády na zlepšenie životnej úrovne ľudí. „Cieľom opatrení je dať najavo ľuďom na Slovensku, že si zaslúžia v istom okamihu podstatne väčšiu pozornosť, najmä po tom, čo celkovo vnímame štát ako ekonomicky, sociálne, finančne a politicky zastabilizovaný,“ povedal Fico. Vláda oznámila, že v rokoch 2014 a 2015 finančne pokryje 100% požiadaviek škôl na asistentov, ktorí majú pomáhať pri učení deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Problém s nedostatočným financovaním požiadaviek škôl na asistentov sa každoročne opakoval, rezort školstva zvykol odsúhlasiť iba približne polovicu oprávnených žiadostí. Na túto situáciu pravidelne upozorňovala europoslankyňa Jana Žitňanská, ešte ako poslankyňa Národnej rady SR. V roku 2013 získala verejný prísľub ministra financií Petra Kažimíra, že peniaze na asistentov vláda nájde.

 Minister školstva Peter Pellegrini zatiaľ neplánuje obmedziť financovanie súkromných škôl z verejných financií. O takomto opatrení uvažoval jeho predchodca. Na zmenu postoja rezortu školstva k súkromným školám zareagoval Dušan Čaplovič slovami: „Moje stanovisko k súkromným školám ostáva nemenné. Je opreté o volebný program strany Smer-SD, ako aj o Programové vyhlásenie vlády SR 2012 – 2014. Odmietam, aby sa vzdelávanie na našich základných a stredných školách realizovalo ako výhodný biznis, tak ako je to v prevažnej väčšine súkromných škôl, najmä takých, ktorých zriaďovateľmi sú fyzické osoby.“

Proti odobratiu časti financií súkromným školám bojovala najmä Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR. Podľa prezidentky asociácie Saskie Repčíkovej by bol zákon, v ktorom by odobrali časť normatívu súkromným školám, diskriminačný a v rozpore s Ústavou SR. Postoj súčasného ministra Pellegriniho súkromné školy vítajú. „Vážime si tento ústretový krok a považujeme ho za dobrý štart ďalšej spolupráce,“ uviedla Repčíková.

 Školskí odborári odštartovali rokovania s ministrom Petrom Pellegrinim o zvyšovaní platov učiteľov. Na konkrétnom zvýšení platov sa zatiaľ nedohodli. Minister totiž avizuje ústup od sľubu svojho predchodcu Dušana Čaploviča, ktorý pred rokom zverejnil zámer zvýšiť učiteľom platy na 1,2-násobok priemernej mzdy na Slovensku najneskôr do roku 2016. Splniť tento sľub nie je také jednoduché kvôli ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, ktorého ustanovenia zabraňujú vláde aj samosprávam zvyšovať výdavky verejných financií. Štátny dlh sa v súčasnosti vyšplhal na rekordných 55,4%, pričom ešte pred troma rokmi bol nižší o 12 percentuálnych bodov.

Skutočnosť, že dlh presiahol hranicu 55%, je dôvod na spustenie tzv. dlhovej brzdy. Ide o súbor opatrení, ktoré majú zabrániť tomu, aby dlh ďalej rástol. V súlade so zákonom o dlhovej brzde by mala vláda výdavky skôr znižovať a nie zvyšovať. „Dôležité je, aby politici nezmäkčili pravidlá dlhovej brzdy podľa toho, ako im to vyhovuje. Rizikom je, že politici uprednostnia krátkodobé ciele, teda úspech vo voľbách, pred dlhodobými cieľmi, medzi ktoré patrí udržateľnosť verejných financií,“ uviedol na tému dlhovej brzdy riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš.

 

 

Všimli sme si

 Eduin a Stream.cz spustili v novom školskom roku seriál krátkych videí pod názvom Vši ve škole! Videá sú určené pre rodičov a učiteľov a majú ich inšpirovať k tomu, aby premenili školu na príjemné a tvorivé miesto. Pozrite si prvý diel.

 „Keď prídete domov o siedmej večer a máte hodinu na to, aby ste sa venovali dieťaťu, s ktorým by ste chceli byť oveľa viac, snažíte sa do tej hodiny napchať všetko: dieťa nakŕmiť, umyť, hrať sa s ním, vychovávať, čítať mu. Výsledok? Hrozné napätie,“ vraví v rozhovore pre TREND.sk psychologička Pavla Koucká, zástankyňa tzv. uvoľneného rodičovstva.

Podobne ako Tom Hodgkinson či Carl Honoré upozorňuje na to, že deti a ich rodičia sú v dnešnej dobe vystavení príliš veľkému tlaku, ktorý vedie k enormnému stresu. „Vidím neistých rodičov s veľkými nárokmi na seba i na svoje deti. Rodičia sú pod tlakom zamestnávateľa, hypotéky, spoločenských očakávaní a najmä pod tlakom zvnútorneného perfekcionizmu. Preťažené sú aj deti, ktoré trávia svoj „voľný“ čas na rôznych krúžkoch a v podstate sa už ani nevedia hrať. Deti sme síce v minulosti vymanili z detskej práce, ale v súčasnej hektickej dobe sú zahltené školou a rôznymi krúžkami,“ vysvetľuje psychologička.

 Koncom augusta uverejnil týždenník The Economist úvahu o budúcnosti odborného vzdelávania, ktorého prestíž klesá v Európe aj v USA. Odborné vzdelávanie trpí nedostatkom inovácií, jeho absolventi čoraz ťažšie hľadajú uplatnenie a firmy sa naopak čoraz častejšie sťažujú, že im chýbajú zamestnanci s potrebnými zručnosťami. Pokus vyriešiť situáciu masovým rozšírením vysokoškolského štúdia zlyhal, preto je potrebné dôsledne reformovať odborné vzdelávanie, ako aj prostredie vysokých škôl.

Experti vkladajú nádej do  konceptu vzdelávania založeného na kompetenciách, ktorý predstavil Christensen Institute v publikácii Hire Education. Odporúčajú, aby sa odborné vzdelávanie prestalo sústreďovať na akademické vzdelávanie a začalo ponúkať viac potrebných zručností a prakticky využiteľných vedomostí. Organizačne by malo byť rozložené do viacerých samostatných a navzájom kombinovateľných modulov, z ktorých by si mali študenti vyberať tie, ktoré potrebujú pre svoje uplatnenie. Poskytovateľmi týchto modulov by mali byť viaceré subjekty, nie nevyhnutne škola. Vychádza sa totiž z predpokladu, že komplexnú prípravu študenta na budúce povolanie nie je viac možné viazať na jednu vzdelávaciu inštitúciu (školu), a je nevyhnutné do tohto procesu rovnocenne vtiahnuť aj ďalšie subjekty (firmy a rôznych poskytovateľov vzdelávacích programov).

O článku informovala aj spoločnosť Scio vo svojom prehľade noviniek zo sveta.

 

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

 

Pripravujeme

 V rámci kampane Chceme vedieť viac pokračujeme v online diskusii na tému Zmysel povinného vzdelávania. Diskusia potrvá do 23. 9., zapojte sa!

Diskusia o zmysle či poslaní vzdelávania je úzko spojená s otázkami kto a akým spôsobom má vzdelávať (aktéri vzdelávania) a za akých podmienok sa má vzdelávanie realizovať (regulácia vzdelávania, vrátane financovania a ďalších súvislostí). Týmto dvom oblastiam sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcich týždňoch.

 V rámci kampane Chceme vedieť viac pokračujeme v organizovaní tvorivých workshopov pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť. Začiatkom októbra navštívime Žilinu.

 Nové školstvo v spolupráci s koalíciou Za rovnosť vo vzdelávaní a ďalšími partnermi pripravuje v októbri workshop na tému Inklúzia je spoločná vec.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk