Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

O tom, že na Slovensku sa vytvorila iniciatíva podporujúca zmeny v našom školstve – kampaň Chceme vedieť viac – sme vás už informovali. V tomto čísle zmapujeme situáciu na jednotlivých workshopoch. Áno, realizujú sa. Áno rodičia, žiaci i učitelia chcú diskutovať. Áno, zmena je potrebná. O čom všetkom sa hovorilo, to vo svojich postrehoch zhrnie Zuzana Zimenová, analytička a editorka Portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk, ktorá patrí k tým, čo celú kampaň dali do pohybu.

 

Šamorín

 

 

V stredu 19. marca 2014 sme v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC odštartovali sériu tvorivých workshopov pre verejnosť, ktoré organizujeme v rôznych častiach Slovenska. Začali sme v meste Šamorín. Dopoludnia sme diskutovali s deviatakmi Základnej školy Mateja Bela o tom, ako by mala vyzerať škola budúcnosti, v ktorej budú mať o 25 rokov svoje vlastné deti. Popoludní sme v Mestskom kultúrnom stredisku uvažovali o budúcnosti vzdelávania spoločne s dospelými Šamorínčanmi.

 

 

Na workshop prišli viaceré učiteľky z okolitých škôl, zapojila sa aj riaditeľka základnej školy, kde sme dopoludnia navštívili deti. O budúcnosti vzdelávania debatovali spoločne s rodičmi a ďalšími obyvateľmi Šamorína a okolia, ktorým sa na workshop nelenilo prísť aj napriek tomu, že nemajú školopovinné deti.

 

 

Živá diskusia sa rozprúdila takmer okamžite a neustávala plné štyri hodiny.

 

 

Workshop je tvorivý, preto sa na ňom nielen diskutovalo, ale aj kreatívne pracovalo.

 

 

Na záver účastníci workshopu prezentovali svoje predstavy o tom, ako by malo vzdelávanie vyzerať o ďalších 25 rokov. Dokonca aj tí, ktorí na začiatku workshopu avizovali, že budú musieť odísť skôr, napokon ostali, aby mohli svoje návrhy prediskutovať s ostatnými.

 

Pezinok

 

 

Druhý workshop sa konal 24. apríla 2014 v Pezinku. Dopoludnia sme navštívili žiakov základnej školy na Kupeckého ulici.

 

 

Ak si niekto myslí, že s pätnásťročnými deckami je ťažká reč, mýli sa. Treba sa ich len spýtať na názor a oni sa veľmi radi rozhovoria. Aj chalani.

 

 

Popoludní sme diskutovali s dospelými obyvateľmi Pezinka a okolia v sobášnej sieni Mestského úradu. Opäť prišla pestrá vzorka účastníkov, ľudia rôznych povolaní, s rôznymi predstavami o tom, ako bude fungovať spoločnosť v budúcnosti a ako sa zmeny, ktoré nás v budúcnosti čakajú, premietnu do procesu vzdelávania.

 

 

Spontánne vznikali pestré debatné skupinky. Učiteľky diskutovali spoločne s rodičmi, podnikateľmi a miestnymi aktivistami. Pozorovala ich pri tom výskumníčka Miška, ktorá zaznamenávala z ich debaty všetko podstatné.

 

 

V Pezinku sme sa dozvedeli zase o čosi viac o tom, ako ľudia na Slovensku uvažujú o budúcnosti našej krajiny a o tom, ako by sme na ňu mali pripravovať budúce generácie detí.

 

Nováky

 

 

Workshopy v školách prebiehajú podľa odlišného scenára ako workshopy pre dospelých. Žiakov sa pýtame na konkrétne veci a oni nám vedia dať jasné odpovede. Tie bývajú zábavné i vážne zároveň. Často od detí počujeme, že ich učenie baví, ale nie v škole.

 

 

Vedia sa však nadchnúť, keď sa ich spýtame, do akej školy by raz chceli vodiť svoje deti. Školy by chceli zmeniť na miesto, kde sa nielen veľa dozvedia, ale kde im je zároveň dobre.

 

 

Škola budúcnosti očami jednej skupinky detí. Zatiaľ všade, kam sme prišli, sme od žiakov počuli, že má stáť na dobrých vzťahoch. Deti by chceli v školách zlepšiť najmä komunikáciu – medzi sebou navzájom, ale i medzi učiteľmi a žiakmi. Školu by chceli zmeniť z miesta, kde sa všetko podriaďuje rozvrhu hodín, diktátom a známkam na miesto, kde sa dá diskutovať, skúmať a objavovať. A kde sú čokoládové fontány.

 

 

Nováky boli tretím mestom, ktoré sme v rámci kampane navštívili. O budúcnosti vzdelávania sme diskutovali najprv s ôsmakmi základnej školy na Pribinovej ulici. Aj tu sa decká do debaty okamžite zapojili.

 

 

Výskumníčka Elka pomáhala chalanom dať na papier predstavy o škole budúcnosti.

 

 

Facilitátor Peter radil dievčatám ako vtesnať na jeden hárok všetky nápady. Pre deti bol workshop najmä zábava. A popri tom smiechu aj príležitosť vyjadriť svoj názor na vážne veci, na ktoré sa ich dospelí zväčša vôbec nepýtajú. To, že konečne dostali príležitosť, ocenili decká zatiaľ na každej škole.

 

 

Popoludní sme sa v Novákoch stretli s dospelými účastníkmi.

 

 

A nudné to nebolo ani na dospeláckom workshope. Aj z neho sme si odniesli kopu cenných nápadov, ako by mohlo vzdelávanie vyzerať. A hoci v každom meste zaznievajú rôzne názory na súčasnú i budúcu podobu vzdelávania, v Novákoch, rovnako ako v Pezinku či v Šamoríne, sa v podstate ľudia veľmi rýchlo zhodli na jednom – školy by mali byť pre deti a nie naopak, preto pri uvažovaní o ich budúcej podobe treba myslieť viac na potreby školákov.

 

Sledujte aktuálne informácie o dianí v našom školstve a zapájajte sa do diskusií, reakcií či workshopov. Každý hlas, každá myšlienka, každý názor je dôležitý. Kliknite si na web kampane chcemevedietviac.sk.

 

Zuzana Zimenová

Pôvodne publikované v júnovom vydaní mesačníka MAMA a ja.