Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Na Slovensku sa nedávno oficiálne spustila verejná diskusia o situácii a najmä smerovaní nášho školstva kampaňou Chceme vedieť viac. Je to vôbec po prvýkrát, čo sa ktosi chce primárne pýtať rodičov na to, ako by si predstavovali školu budúcnosti pre svoje deti. Aby nebola len miestom, kde treba plniť plány, stíhať termíny a dávať si čiaročky „vybavené“, ale stala sa pôdou, kde žiaci budú chodiť radi, bude sa prihliadať na ich individuálne potreby a učenie nebude stresom, ale vzrušujúcou cestou poznávania. A nielen v súkromných či alternatívnych, ale aj v štátnych školách. Žiaľ, v súčasnosti možno situáciu v našom školstve nazvať rôznymi označeniami – chaos, apatia, nekoncepčnosť. Toto by sa časom mohlo zmeniť. Stačí sa zapojiť a vyjadriť svoje predstavy.

„Situácii v našom školstve sa venujem už niekoľko rokov, sledujem aj legislatívny proces zmien v rámci reformy vzdelávania. Spolu s kolegami nadobúdame pocit, že sa tieto zmeny dejú prirýchlo a zamerané sú najmä na riešenie akýchsi operatívnych, či praktických problémov škôl, ale budúcnosť vzdelávania, a najmä jeho kvalitu, nikto nerieši. Nehovoriac o tom, že bez dostatočne dlhej otvorenej diskusie sa riešia také zásadné zmeny, ako je financovanie škôl, zavádzanie prospechových limitov, zmena postavenia súkromných škôl a podobne. Situáciu dlhodobo moniturujeme a napadlo nám, že by iste stálo za to opýtať sa rodičov, ako si predstavujú budúcnosť svojich detí, ako sa momentálne v školách cítia, čo im prekáža, čo by práve kvôli ich deťom malo byť inak, ale aj to, čo sa im na danej škole páči,“ povedala nám Zuzana Zimenová, analytička a editorka portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk.

Otvorenia kampane Chceme vedieť viac sa zúčastnila aj fínska ministerska školstva Krista Kiuru. Pýtate sa, prečo Fínsko? Pretože majú veľmi dobre nastavený systém vzdelávania, ktorý prešiel nielen rozsiahlou reformou, ale vo fáze príprav najmä rozsiahlou a otvorenou verejnou diskusiou. Do nej sa mali možnosť zapojiť sa nielen odborníci, ale najmä rodičia. V súčasnosti u nich prebieha veľká diskusia o predškolskej výchove. „Predstavte si, že až 11-tisíc fínskych rodičov malo záujem vyjadriť  sa v rámci verejnej diskusie k predškolskej výchove. V dnešnej dobe, keď sa nikto nezaujíma ani o to, čo robí jeho sused, sledovali návrhy na zmeny v predškolskej výchove a vyjadrovali sa k tomu, ako má podľa nich vyzerať vzdelávanie 6-ročných detí,“ prezradila fínska ministerka školstva Krista Kiuru.

 „Cieľom našej diskusie je ponúknuť odbornej aj laickej verejnosti priestor na spoločné uvažovanie o budúcnosti našich detí a na hľadanie možností, ako im treba pomôcť, aby v školách prosperovali a boli dobre pripravené na život,“ povedala Zuzana Zimenová.

Pridajte aj svoj názor, túžby, či požiadavky o tom, ako by ste si predstavovali školu pre svoje deti. Môžete tak urobiť priamo na stránke kampane chcemevedietviac.sk, prípadné otázky môžete smerovať na e-mail vsetci@chcemevedietviac.sk. Dôležité informácie nájdete aj na noveskolstvo.sk.

MAMA a ja je mediálnym partnerom projektu, a preto vám budeme prinášať aktuálne informácie. V nasledujúcom čísle sa v rozhovore so Zuzanou Zimenovou pozhovárame aj o tom, čo chýba súčasnej slovenskej škole najviac, čím je charakteristické fínske školstvo a prečo tam deti do škôl chodia rady.

Eliška Fričovská

Článok bol pôvodne publikovaný v marcovom vydaní mesačníka MAMA a ja.