Millennials: Prieskum o slovenských tínedžeroch a mladých ľuďoch

Photo by Jean-Pierre Aribau | flickr.com

Millennials alebo generácia Y. Možno ste sa s týmto výrazom už stretli. Používa sa pre generáciu mladých ľudí  narodených v rokoch 1985 až 2000. Niektoré zdroje považujú týchto ľudí za veľmi sebavedomých, ktorí majú na seba vysoké nároky. Iné im zase vyčítajú narcizmus, lenivosť a konzumný spôsob života.

Akí sú teda slovenskí tínedžeri a mladí dospelí? Aký je ich svet? Čím žijú? Aké sú ich hodnoty, názory, životné postoje a správanie? Čo vyznávajú? A ako sa k nim priblížiť?

Odpovede na tieto otázky priniesol aktuálny prieskum Millennials+, ktorý začiatkom roka 2014 realizovala agentúra TNS Slovakia a ktorý sa uskutočnil na vzorke 1500 mladých ľudí  vo veku 12 až 26 rokov.

Z tejto skupiny mladých ľudí sa v nasledujúcich riadkoch zameriame na život a hodnoty tínedžerov, teda ľudí vo veku 12 až 19 rokov.

Podľa veku je samozrejmé, že sa väčšinou (53%) jedná o študentov stredných škôl – pričom 21% navštevuje gymnázium, 29% inú strednú školu ukončenú s maturitou a 3% odborné učilište. Tretinu tvorili z tejto skupiny žiaci základných škôl (38%), vysokoškoláci 9%.

tns-01

Študujúca mládež si veľmi dobre uvedomuje, že vzdelanie otvára bránu do lepšej budúcnosti. A je to aj spôsob, ako si predĺžiť mladosť. Preto až 85% tínedžerov vo veku 12 až 15 rokov a 78% 16 až 19 ročných plánuje po skončení štúdia na strednej škole pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. A čo po nej? V tom má väčšina mladých už tiež jasno. Viac ako polovica (53%) chce hneď po skončení štúdia ostať na Slovensku a začať pracovať. Tí ostatní si budú ešte užívať, pracovať alebo študovať v zahraničí, prípadne aspoň rok cestovať. Zaujímavé je, že štúdium v zahraničí plánujú skôr dievčatá ako chlapci.

tns-02

Rozhodovanie sa o svojej budúcnosti sa v hlavách mladých ľudí nerodí ľahko. Veď ako môžu ani nie 20 roční ľudia vedieť, čomu sa chcú v dospelosti venovať? Pri svojom ďalšom smerovaní si preto často nechajú poradiť. A najčastejšie od svojich rodičov. Väčší vplyv na rozhodovanie sa o svojej budúcnosti majú na slovenských tínedžerov mamy, ktorých názormi sa riadi viac ako polovica mladých ľudí (54%). Na rady otcov dá približne len štvrtina (24%) mládeže. Tínedžeri si zároveň uvedomujú, že pod vplyvom rodičov nebudú navždy. Jedným dychom v prieskume dodávajú, že ideálny vek na osamostatnenie sa od rodičov je 21 rokov.

tns-03

Tínedžeri sa teda pri životne dôležitých rozhodnutiach riadia radami svojich rodičov. Svoj voľný čas však najradšej trávia so svojimi kamarátmi. Hlavne 12 až 15 roční potrebujú neustále konfrontovať svoje názory s priateľmi a zároveň sa s nimi tešiť zo spoločných zážitkov. Veď práve v tomto veku je kamarátstvo, sociálne interakcie a budovanie komunít to najdôležitejšie na svete. Medzi ďalšie obľúbené aktivity mladých ľudí patrí počúvanie hudby, koníčky, spánok alebo sledovanie filmov.

Top 10 aktivít, ktorými tínedžeri trávia svoj voľný čas

Tráviť čas s kamarátmi

Počúvať hudbu

Venovať sa svojim koníčkom

Spať

Sledovať filmy v televízii/ na počítači

Byť online

Športovať

Tráviť čas s rodičmi

Tráviť čas so súrodencami / príbuznými

Chodiť do divadla / kina

TNS Slovakia, Millennials+, 2014, N = 709

 

Čo je „in“ a čo je „out“

Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je podľa mladých „in“ a naopak, čo je trápne, teda „out“.

Z technológii je „in“ smartfón. Ten je absolútna špička (85%). A tiež nakupovanie cez internet (80%). A ak si myslíte, že sociálne siete sú už na ústupe, tak ste na omyle. 81% mladých potvrdzuje, že sociálne médiá sú stále v kurze. Z technologických hračiek sú už medzi tínežermi „mimo“ mobilné geolokačné služby, domáce konzolové videohry či online hry pre jedného hráča.

V oblasti zdravia a krásy je „in“ cvičenie (78%) a randenie (77%). Mladí chcú jednoducho dobre vyzerať. Nie však za každú cenu. Pre štvrtinu (26%) sú aktuálne „out“ plastické operácie a pre ďalšiu takmer štvrtinu (23%) diéty. Zaujímavosťou je, že vegetariánstvo sa podľa tretiny (31%) mladých dnes už veľmi nenosí.

V otázkach spoločenských tém fičí ozdravná a ekologická ideológia: zdravo jesť (62%), nebrať drogy (53%) a starať sa o životné prostredie (45%). Naopak, nezaujímavým je náboženstvo a politické dianie.

Značky nie sú všetko, chce to hlavne štýl

Zdá sa vám, že si mladí potrpia na značkové oblečenie? Nie je to úplne tak. Len tretine záleží na tom, aby mala štýlové oblečenie a pre štvrtinu je dôležité vlastniť značkové veci. Pre 44% tínedžerov však značky nie sú až tak dôležité, radšej si vytvárajú svoj vlastný štýl.

Rovnoprávnosť áno, náboženstvo nie

Mladí sa zaujímajú aj o rôzne sociálne otázky. A dokonca majú na ne vytvorený aj svoj vlastný názor. S rovnoprávnosťou mužov a žien súhlasia „len“ dve tretiny (64%) mladých Slovákov. V otázke homosexuality vyznievajú niektoré vyjadrenia mladých trochu rozporuplne. Zatiaľ čo 27% mladých si myslí, že homosexualita je zlá vec, pre len približne rovnaký podiel (25%) tínedžerov je v poriadku, keď sa homosexuálne páry vezmú. V otázkach rasovej tolerancie zastávajú mladí ľudia relatívne pozitívny postoj. Len pätina (21%) sa nechala počuť, že by im v živote nenapadlo vziať si za manžela či manželku človeka iného rasového pôvodu. No a na rozdiel od svojich rodičov a starých rodičov sa až tak veľmi neutiekajú k viere. Len pre štvrtinu z nich predstavuje náboženstvo jednu z najdôležitejších oblastí života.

Globalizácia sa mladým páči, globálne otepľovanie však až tak veľmi nie. Viac ako štvrtina (27%) má z klimatických zmien veľké obavy.

Zo spoločenských tém zaujíma mladých ľudí najviac kultúra – divadlo, hudba, umenie. Takto sa vyjadrilo 23% mladých Slovákov. Tínedžeri sa však zaujímajú aj o šport (18%) a politické dianie či už vo svete alebo v zahraničí (14%). Ďalšími zaujímavými spoločenskými témami sú tiež školstvo, zdravotníctvo, ekonomika alebo ekológia.

tns-04

Mladí ľudia mohli uviesť 3 možnosti.

Ostatné možnosti uviedlo menej ako 5% mladých ľudí.

Úspešní budete len vtedy, keď budete vzdelaní a bohatí

Mládež si uvedomuje, že s neznalosťou cudzích jazykov veľkú dieru do sveta nenarobí. Až dve tretiny (66%) pochopili, že ak sa chcú presadiť, tak im na to jeden jazyk nestačí. A ak chcú byť v dospelosti úspešní, potrebujú mať dostatočné vzdelanie a musia zarábať veľa peňazí. Veď takmer polovica (48%) tínedžerov si myslí, že presadiť sa bez vyššieho vzdelania nie je vôbec jednoduché. K tomu, samozrejme, musíte zarábať veľa peňazí, pretože úspešný je len ten, kto ich má. Aspoň takto uvažujú dve pätiny (42%) mladých.

O aktuálne dianie vo svete sa zaujímajú dve pätiny (40%) tínedžerov a tretina (35%) ide za poznaním hlbšie a skúma aj kultúrny život a zvyklosti iných krajín. Vo vzťahu k ostatným krajinám nevyznieva hodnotenie Slovenska moc priaznivo. Iba 14% súhlasí s výrokom, že je naša krajina vnímaná vo svete pozitívne a  sotva štvrtina (22%) by uprednostnila život na Slovensku pred inou krajinou.

Budúcnosti a životnej úrovne sa neboja

Budúcnosti ani životnej úrovne sa však mladí ľudia vôbec neboja. Necelá tretina (29%) tínedžerov si myslí, že sa jej už teraz naozaj darí. O niečo viac (34%) opýtaných tvrdí, že žije pre dnešok a o svoju budúcnosť sa nebojí. A približne rovnaký podiel (35%) mladých ľudí trávi veľa času plánovaním a premýšľaním o svojej budúcnosti.

V otázke porovnania sa so svojimi rodičmi, sa tínedžeri dívajú na svet taktiež pozitívne. Viac ako polovica (55%) mladých ľudí si myslí, že ich životná úroveň bude lepšia ako úroveň ich rodičov. Pre nás starších to znie ako pozitívna vyhliadka do budúcnosti. Pozitívne je tiež to, že 41% z tínedžerov sa v budúcnosti vidí na rovnakej úrovni akú majú dnes ich rodičia.

Aj napriek tomu, že tieto vyhliadky do budúcnosti, sú celkom ružové, už teraz približne štvrtina 12 až 19 ročných bojuje s civilizačnou chorobou s názvom stres. Tomu sa však celkom slušne dá vyhnúť správnou životosprávou, ktorú sa snaží dodržiavať 38% mladých ľudí.

Ale! Čím starší, tým nespokojnejší

Na záver treba podotknúť, že aj napriek tomu, že mladí sa budúcnosti neboja, so svojim súčasným životom nie sú až tak veľmi spokojní. Je to asi v nás, že sa nám na našom živote stále niečo nepáči. No a naši mladí nie sú  tomto iní. Zaujímavo však vyznieva skutočnosť, že najoptimistickejší a najspokojnejší so svojim súčasným životom sú najmladší tínedžeri (12-15 rokov). Po prekročení 15. roka veku sa situácia mení a čím sú tínedžeri starší, tým sú so svojim životom nespokojnejší.

 

Kontakt

TNS Slovakia, s.r.o.

Apollo Business Center II, blok E

Prievozská 4D, 814 94 Bratislava

T: 02/ 32 366 222

E: info@tns-global.sk

www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk