Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov

V rámci kampane spolupracujeme intenzívne aj s rodičmi. V májovej verejnej diskusii s rodičmi žiakov základných a stredných škôl sme získali množstvo podnetov, ktoré sme sa rozhodli preniesť ďalej, na pôdu Národnej rady SR. Sme totiž presvedčení, že jedinou cestou, ako veci zmeniť v prospech detí, je prepájať tých, ktorým na nich záleží.

Prečítajte si správu zo stretnutia rodičov s poslancami, ktoré sa konalo v júni 2016. A pozrite si aj v správe umiestnené videá s odpoveďami ministra školstva na otázky rodičov, ktoré boli položené prostredníctvom poslancov v rámci parlamentnej Hodiny otázok.

Správu nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:

buy occasion dresses NZ

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute
in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations