Na zapojení rodičov záleží!

Čoraz viac expertov upozorňuje na dôležitosť zaangažovania rodičov do vzdelávania detí.  Vo svete existujú viaceré iniciatívy, ktoré rodičov do diania v škole aktívne vťahujú. Pozrite si krátke video o benefitoch, ktoré to môže deťom priniesť.

[youtube]http://www.youtube.com/embed/nOhZ6U5yaXA[/youtube]