Objednávkový formulár pre doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

  Vaše meno (povinné)

  Vaše priezvisko (povinné)

  Váš email (povinné)

  Ulica a číslo domu (povinné)

  Obec / mesto (povinné)

  PSČ (povinné)

  Váš názor na kampaň:

  Iný odkaz pre nás:

  Po vyplnení objednávky bude na Váš e-mail doručený formulár, v rámci ktorého sa bude nachádzať naše číslo účtu a jedinečný kód. Tento kód zadajte pri realizovaní platby ako variabilný symbol.

  Suma, ktorú odošlete na náš účet, nie je stanovená. Ide o dar, ktorý použijeme na úhradu poštovného, ale i na ďalšie aktivity kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Akákoľvek suma nás poteší ako uznanie našej práce. Ďakujeme!

  V prípade otázok nás kontaktujte na vsetci@chcemevedietviac.sk