Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Téma regulácie, riadenia a spravovania vzdelávacieho systému je komplexná. Cieľom pripravovaného okrúhleho stola nie je iba pomenovať súčasný stav, ale ani identifikovať „hotové“ riešenia. Chceme načrtnúť východiská, základné princípy a parametre riadenia funkčného, kvalitného a efektívneho vzdelávacieho systému.

Pozičný dokument k okrúhlemu stolu, ktorý organizuje Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku dňa 8. novembra 2016 v Bratislave, ponúkame ako príspevok do prepotrebnej verejnej diskusie o (samo)správe vzdelávacieho systému.

Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia politických strán a experti v oblasti vzdelávania a samosprávy:

Ondrej Dostál (poslanec parlamentu a samosprávy, OKS), Milan Ftáčnik (člen tímu externých poradcov ministra školstva), Peter Halák (Indícia, manažér školy, člen mestskej školskej rady v Bratislave), Anna Chlupíková (riaditeľka základnej školy), Ivan Juráš (zriaďovateľ súkromnej školy), Beáta Kiss (riaditeľka strednej školy, SMK-MKP), Miroslav Kollár (primátor mesta Hlohovec), Katarína Macháčková (poslankyňa parlamentu, primátorka mesta Prievidza), Ján Marušinec (M.E.S.A. 10), Viktor Nižňanský (Komunálne výskumné a poradenské centrum), Pavel Ondek (OZPŠaV), Ľubomír Petrák (starosta obce Hurbanova Ves, poslanec parlamentu, SMER-SD), Saskia Repčíková (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR), Richard Rybníček (primátor mesta Trenčín), Eva Smolíková (poslankyňa parlamentu, SNS), Dušan Sloboda (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) a Matej Šiškovič (IVP).

Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastňujú Zuzana ZimenováFedor BlaščákElena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderuje.

Podkladom pre diskusiu zúčastnených je pozičný dokument k téme Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému, ktorý nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie: