Počúvajme deti v parlamente

Dňa 3. 12. sme prezentovali prvé zistenia z kampane Chceme vedieť viac na diskusii o smerovaní výchovy, vzdelávania a školstva na Slovensku v Národnej rade SR.

Diskusiu s poslancami organizovala Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s parlamentným výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Podujatie sa konalo pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa a pod názvom Počúvajme deti je súčasťou iniciatívy Koalície pre deti.

V rámci diskusie sa nám však nepodarilo nájsť zhodu v pohľadoch na akútne potreby nášho školstva ani so zástupcami parlamentného výboru Národnej rady SR, ani so zástupkyňou rezortnej sekcie regionálneho školstva.

V rámci kampane zozbierané očakávania detí a  rodičov, že sa v školách zmení prístup k deťom a namiesto posilňovania kontroly, testovania a selekcie sa im začne viac pomáhať, ostali zatiaľ nevypočuté.