Pozvánka na verejnú prezentáciu

Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku

Dnes už je na Slovensku dostatok poznatkov o tom, čo vo vzdelávacom systéme nefunguje. Dostupné sú analýzy, štatistiky, rôzne správy o stave školstva. K dispozícii je aj niekoľko vízií a prognóz smerovania našej spoločnosti ako celku. V rámci nich sú načrtnuté i možné podoby vzdelávania. Čo nám však doteraz v uvažovaní o rôznych vývojových trendoch chýbalo, je prepojenie toho, čo hovoria dáta a prognózy s tým, čo by ľudia naozaj chceli.

Preto sme sa rozhodli do diskusií o budúcnosti našej spoločnosti vniesť pohľad ľudí, ktorí vzdelávaním denne žijú – detí, rodičov a učiteľov – ako aj všetkých ostatných, ktorí môžu v rôznej miere budúcu podobu vzdelávania ovplyvniť. Kampaňou Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku sme do diskusií chceli vrátiť hlas ľudí.

Sme radi, že po takmer dvojročnej práci môžeme predstaviť Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Atlas je koncipovaný ako pomôcka, ktorá môže nášmu spoločnému premýšľaniu o budúcnosti vzdelávania pomôcť prepojiť známe fakty, už pozorované alebo ešte len predvídané trendy, s možnými výzvami a predstavami ľudí – a to všetko cez optiku detí.

 

Registrácia účastníkov

Účasť na podujatí potvrďte najneskôr do piatka 27. novembra 2015 do 12.00 hod. prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný tu.

 

Čas a miesto konania verejnej prezentácie

Kedy?   v pondelok 30. novembra 2015 od 17.00 hod.
Kde?    
priestoroch Nadácie Zastavme korupciu, Na Slavíne 1 v Bratislave

Čaša vína a rôzne drobné dobroty sa budú k atlasu podávať pri hudobnej produkcii od DJ Stroon.

Doprava prostredníctvom MHD  zastávka Slavín | miniautobus č. 147 alebo zastávka Búdková | trolejbus č. 203

Doprava autom  parkovať je možné v priľahlých uličkách v okolí

 

O kampani

Kampaňou Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku vyjadruje občianske združenie Nové školstvo vôľu zintenzívniť verejnú diskusiu o vzdelávaní a snahu posilniť hlas detí, rodičov a odbornej verejnosti v procese reformy školstva. Zámery kampane nám pomáhajú napĺňať naši partneri a kolegovia z Nadácie Milana Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!