Vzdelávanie a školstvo v programoch vybraných politických strán a hnutí

Ak sa neviete rozhodnúť, komu v najbližších parlamentných voľbách dať svoj hlas, a zároveň je pre vás vzdelávanie dôležitou témou, ponúkame vám zhrnutia toho, čo jednotlivé strany ponúkajú vo svojich programoch na volebné obdobie 2016-2020. V nasledujúcich dvanástich tematických prehľadoch sa pozrieme na rôzne úrovne a aspekty vzdelávania, od predškolskej prípravy po vedu a výskum, od obsahu vzdelávania po jeho financovanie, od toho, čo strany považujú za povinný základ výchovy a vzdelávania po ich predstavy o vhodnej príprave na budúce povolania.
Jednotlivé návrhy nehodnotíme, neznámkujeme a na ich základe nezostavujeme rebríčky. Snažíme sa identifikovať, v čom existuje zhoda, aké alternatívne riešenia jednotlivé strany spomínajú a na čo majú odlišné pohľady. Ich návrhy zároveň zasadzujeme do rámca najnovších výskumov, dopĺňame ich o pohľady odbornej verejnosti a neopomíname pri tom ani záväzky, ktoré Slovensko má po pristúpení k medzinárodným dohovorom, vrátane Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
Porovnávame len programy tých strán, ktoré sa vzdelávaniu venujú a zároveň im prieskumy verejnej mienky prisudzujú zastúpenie v parlamente s vysokou pravdepodobnosťou. Nech už sú vo voľbách karty rozdané akokoľvek, kvalitatívny posun vo vzdelávaní nenastane, kým nevznikne spoločenská zhoda na základných otázkach a prioritách naprieč názorovým a politickým spektrom. Aby bol mandát tých, čo budú o podmienkach vzdelávania na Slovensku rozhodovať, reprezentatívny, nestačí iba voliť, ale svoju voľbu 5. marca 2016 urobiť informovane.

[display-posts category=“programy“ include_excerpt=“true“ image_size=“large“ wrapper=“div“ columns=“2″ posts_per_page=“50″]