Spájame sily v prospech školy pre 21. storočie

SPÁJAME SILY V PROSPECH ŠKOLY PRE 21. STOROČIE

Dieťa a jeho prirodzené vzdelávacie potreby by mali byť východiskom reformy školského systému na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci okrúhleho stola, ktorý na túto tému zorganizovala 5. februára 2014 v Bratislave Nadácia pre deti Slovenska (NDS). Účastníkmi boli zástupcovia neziskových organizácii a profesijných združení z oblasti školstva a voľno-časových aktivít.

Zhodli sa tiež na tom, že najskôr by mala prebehnúť celospoločenská debata o cieľoch a o konkrétnej podobe výchovy, vzdelávania a školského systému, do ktorej by sa mali okrem odborníkov zapojiť najmä deti, mladí ľudia a rodičia a až následne by sa mali prijímať legislatívne zmeny. Dohodli sa na spájaní síl vo všetkých aktivitách, ktoré prispejú k premene vzdelávacieho systému na vzdelávanie pre 21. storočie a spoločne podporili rozbiehajúcu sa kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Účastníci zároveň vyjadrili vôľu postupovať spoločne pri pripomienkovaní návrhov na zmeny zákonov v oblasti školstva a prejavili záujem o členstvo v Koalícii pre deti, ktorej cieľom je presadzovať práva a potreby detí vo všetkých sférach spoločnosti.

NDS plánuje organizovať podobné stretnutia počas celého roka.