Správa z okrúhleho stola na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Dňa 8. novembra 2016 organizovalo Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku štvrtý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a  odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou štvrtého okrúhleho stola bola Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému. 

Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia a politických strán a odborníci v oblasti vzdelávania a samosprávy:

Ondrej Dostál (poslanec NR SR za OKS v klube SaS; poslanec Bratislavského samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto), Peter Halák (riaditeľ o. z. Indícia; manažér školy a člen mestskej školskej rady v Bratislave), Anna Chlupíková (riaditeľka Základnej školy v Novákoch), Ivan Juráš (zriaďovateľ Súkromnej základnej školy s materskou školou Marie Montessori; externý poradca ministra školstva), Eva Klikáčová (špecialistika pre vzdelávanie a projekty Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku), Katarína Macháčková (poslankyňa NR SR; poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátorka Prievidze), Ján Marušinec (riaditeľ MESA 10 a poradca primátora Bratislavy), Viktor Nižňanský (riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra), Pavel Ondek (predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku), Ľubomír Petrák (poslanec NR SR za SMER-SD; starosta obce Hurbanova Ves), Martin Poliačik (poslanec NR SR za SaS), Saskia Repčíková (prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR), Dušan Sloboda (analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), Eva Smolíková (poslankyňa NR SR za SNS) a Matej Šiškovič (riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky).

Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastnili Fedor BlaščákElena Gallová Kriglerová Zuzana Zimenová Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderoval.

Séria diskusií za okrúhlym stolom si kladie za cieľ naštartovať kultúru dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania naprieč politickým a odborným spektrom, aby sa deti a ich potreby dostali do centra pozornosti verejných politík.

Viac nájdete v Správe z okrúhleho stola k téme Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému, ktorú nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie: