Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní

Publikovali sme súhrnné vydanie štyroch správ o zisteniach z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slovensku, ktorý pre kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na prelome apríla a mája 2015 zrealizovala agentúra TNS Slovakia.

Iba 8% ľudí na Slovensku si myslí, že naše školstvo sa vyvíja dobrým smerom. Vyše polovica opýtaných (55%) je presvedčených, že školstvo iba prešľapuje na mieste a až tretina (32%) sa domnieva, že sa vyvíja zlým smerom.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=smsiYyWoUcM[/youtube]

V prieskume sme sa zamerali aj na to, aký zmysel ľudia základnému vzdelávaniu prisudzujú, ako si predstavujú „dobrú školu“ a podľa čoho hodnotia jej kvalitu.

Zlepšenie prístupu učiteľov k žiakom a viac spolupráce medzi rodinami a školami sú požiadavky, ktoré ľudia kladú na naše školy, vyplýva z prieskumu verejnej mienky realizovaného v rámci kampane. Otázky sa zameriavali na predstavy ľudí o učiteľskej profesii, očakávania a nároky, ktoré sa na učiteľov kladú, ako aj na podmienky, v ktorých by mali pracovať.

Hodnoty, ktoré ľudia vyznávajú a predstavy, ktoré o budúcnosti majú, ovplyvňujú aj ich pohľad na vzdelávanie. Prieskum zisťoval názory reprezentatívnej vzorky respondentov slovenskej spoločnosti na to, čo prinesie budúcnosť, čo bude dôležité pre šťastný život a aký vplyv bude mať štát na životy ľudí a aj na podobu vzdelávania.

Viac sa dočítate v súhrnnom vydaní štyroch správ o zisteniach z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slovensku, ktoré nájdete v PDF formáte tu alebo tiež v náhľade nižšie:

 

Jednotlivé správy z prieskumov

 

21. máj 2015: Prvá správa z prieskumu: Slovenské školstvo prešľapuje na mieste

28. máj 2015: Druhá správa z prieskumu: Aká základná škola je kvalitná?

4. jún 2015: Tretia správa z prieskumu: Akých chceme učiteľov a učiteľky?

18. jún 2015: Štvrtá správa z prieskumu: Aké bude vzdelávanie v budúcnosti?

 

Medializácia správ z prieskumov

 

Správy RTVS: Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Denník N: Tretina ľudí hovorí, že školstvo sa vyvíja zlým smerom (prieskum)

SITA/SME.sk: Viac ako polovica opýtaných si myslí, že školstvo prešľapuje na mieste

TASR/teraz.sk: Slovenské školstvo podľa väčšiny opýtaných prešľapuje na mieste

aktuálne.sk: V školstve by sa malo zmeniť úplne všetko, ukázal prieskum nespokojnosť Slovákov

aktuality.sk: Prieskum: Učitelia odložili trstenice. Školy však prešľapujú na mieste

SME: Prieskum: testy deviatakov sa preceňujú

Denník N: Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

TASR: Deti by mali v ZŠ získať najmä všeobecný prehľad i morálne základy

SITA: Deťom základných škôl chýba učenie k hodnotám, tvrdia ľudia

Denník N: Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Denník N: Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

TASR: Slováci nie sú spokojní s tým, ako učitelia pristupujú k žiakom

TREND: Kam dáme naše deti

SITA: Ľudia nie sú spokojní s prístupom učiteľov k žiakom

SITA: Dôležité bude prispôsobovať sa zmenám a ovládať technológie

TASR: Ľudia očakávajú, že život v budúcnosti bude rýchlejší a náročnejší

 

AUTORI SPRÁV

autori

 

 

O PRIESKUME

Agentúra TNS Slovakia uskutočnila v dňoch  22. 4. – 5. 5. 2015 reprezentatívny prieskum verejnej mienky online metódou. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia, veku (18 – 65 rokov), vzdelania, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Za pomoc pri analýze dát z prieskumu ďakujeme Jane Kadlečíkovej z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

 

KAMPAŇ PODPORUJÚ

Nadácia Orange

 

 

logo_nadacia-slovenskej-sporitelne