Štart kampane Chceme vedieť viac

Štart kampane Chceme vedieť viac

Zámery kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku predstavili na prvej verejnej diskusii v piatok 31. januára 2014 Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, ktorí v minulom roku iniciovali aj vznik Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.

Spoločnú diskusiu zástupcov mimovládnych organizácii a vzdelávacích expertov symbolicky odštartovala fínska ministerka školstva Krista Kiuru. Podelila sa s nimi o fínsku skúsenosť s reformou školstva a vyzdvihla kľúčovú rolu verejnej diskusie v tomto procese.

Ďalšími hosťami boli predstavitelia iniciatívy Česko mluví o vzdělávání Zdeněk Slejška a Tomáš Feřtek. Na pozadí ich osobnej skúsenosti s podobnou kampaňou, ktorou žilo Česko minulý rok, uvažovali spoločne so slovenskými kolegami o význame širokej verejnej diskusie pre Slovensko.