Dobrí učitelia vysvetľujú. Výborní učitelia inšpirujú

Prinášame video nórskeho ministerstva školstva, ktoré je súčasťou kampane propagujúcej učiteľské povolanie. Samotná motivačná kampaň samozrejme nestačí, zmeniť treba prípravu budúcich učiteľov a aj podmienky ich práce v školách.