Dobrí učitelia vysvetľujú. Výborní učitelia inšpirujú

Na Slovensku bojujeme s veľmi nízkym záujmom mladých ľudí o učiteľské povolanie. Prinášame video nórskeho ministerstva školstva, ktoré je súčasťou kampane propagujúcej učiteľské povolanie. Snaží sa mladým ľuďom ukázať, ako významne sa posunula úloha učiteľského povolania v porovnaní s minulosťou. Samotná motivačná kampaň samozrejme nestačí, zmeniť treba prípravu budúcich učiteľov a aj podmienky ich práce v školách.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DKMdcFwgmj0#t=176[/youtube]