Pomalé vzdelávanie

V centre pozornosti „pomalého vzdelávania“ je sústredená činnosť žiakov, ich zaujatie témou a iniciatíva. Žiaci majú dostatok času a priestoru zaoberať sa témami do hĺbky a venovať sa najmä tomu, čo ich obzvlášť zaujíma.