Pomalé vzdelávanie

Mike Grenier je učiteľom angličtiny na Eton College a spoluzakladateľom iniciatívy Slow Education Movement. Koncept „pomalého vzdelávania“ vznikol pred tromi rokmi ako reakcia na industrializovaný model vzdelávania, postaveného na striktne predpísaných vzdelávacích obsahoch a postupoch a na hodnotení žiakov pomocou testov.

V centre pozornosti „pomalého vzdelávania“ stojí naopak sústredená činnosť žiakov, ich zaujatie témou a iniciatíva. Žiaci majú dostatok času a priestoru zaoberať sa témami do hĺbky a venovať sa najmä tomu, čo ich obzvlášť zaujíma.

Koncept „pomalého vzdelávania“ zaviedli do praxe školy St Silas Primary School a Matthew Moss High School. V oboch školách vedú žiakov k tomu, aby dokázali sami zhodnotiť svoje silné a slabé stránky a aby zodpovedne usilovali o vlastný rozvoj.

Kritici tohto modelu tvrdia, že nie je vhodný pre všetky deti a tým pádom sa nedá zaviesť na všetky školy. Mike Grenier však tvrdí, že model funguje v praxi preto tak dobre, lebo za ním stoja aktívni učitelia, ktorí bývajú motorom zmien aj v bežných školách.

Pozrite si inšpiratívne video (v angličtine, k dispozícii sú i anglické titulky) zo základnej školy St Silas Primary School, ktoré ukazuje, ako také pomalé vzdelávanie v skutočnosti prebieha:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5Y32NgrbPuI[/youtube]