Keďže chceme vedieť ešte viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku,  pripravili sme pre Vás tri diskusné témy, do ktorých sa môže každý zapojiť. Budeme sa v nich venovať širším súvislostiam vzdelávania, ktoré sú často opomínané a  prekrývané diskusiami o čiastkových, zväčša legislatívnych a prevádzkových záležitostiach nášho školstva.

Základné otázky o zmysle vzdelávania, jeho rozvoja a optimálneho nastavenia a fungovania vzdelávacieho systému doposiaľ nemáme zodpovedané, dokonca ani rozdiskutované. Z tohto dôvodu sa postupne budeme venovať zmyslu povinného vzdelávania, rolám rôznych aktérov pri jeho poskytovaní a napokon spôsobom regulácie vzdelávacieho systému.

Každá téma je orientovaná na budúcnosť a pri každej chceme v prvom rade zmapovať existujúcu pestrosť názorov a predstáv.  Naším cieľom teda ešte nie je hľadať konsenzus, ale dať priestor širokému okruhu ľudí s rozmanitými profesionálnymi aj osobnými skúsenosťami. Sme presvedčení, že iba v procese spoločného uvažovania v korektnej, vecnej diskusii, môžeme postupne dospieť aj k širšej zhode o žiaducej podobe vzdelávania na Slovensku.

Diskusie na dané témy budú moderované a každá bude prebiehať dva týždne. Diskusie otvoria vždy úvodné príspevky dvoch alebo troch odborníkov, ktorí ponúknu svoj pohľad na danú tému. Na príspevky môže zareagovať alebo svoju vlastnú predstavu priblížiť ktokoľvek, kto bude mať chuť sa do diskusie zapojiť. Moderátor diskusie zabezpečí, aby boli diskusné príspevky k téme a v súlade so základnými etickými štandardami.

Po uzatvorení diskusie budú mať autori úvodných úvah možnosť zareagovať na prezentované názory verejnosti, objasniť alebo dopovedať svoje stanoviská. Každú tému následne uzavrieme publikovaním zhrnutia hlavných myšlienok, nápadov a podnetov všetkých diskutujúcich.

Jesennými diskusiami chceme obohatiť poznatky, ktoré počas kampane zbierame na verejných a školských workshopoch, organizovaných v rôznych mestách Slovenska, ako aj na rôznych odborných podujatiach.

Zapojte sa do diskusií, lebo len tak budeme vedieť viac!

[display-posts category=“temy“ include_excerpt=“true“ image_size=“large“ wrapper=“div“ columns=“2″ posts_per_page=“50″]

 

chiffon flower girl dresses