Urobme zo vzdelávania ozajstnú prioritu!

Tešíme sa z deklarovanej podpory našej kampane zo strany rôznych inštitúcií aj mnohých jednotlivcov a zvládneme jej veru aj viac! V nasledujúcich mesiacoch sa môže rozhodovať o budúcnosti vzdelávania a my k tomu chceme prispieť. Prevažujúci názor verejnosti, že slovenské školstvo iba prešľapuje na mieste alebo dokonca ide zlým smerom, môžeme zmeniť len my sami. Preto si naša kampaň kladie za cieľ zahrnúť hlas všetkých, ktorým na vzdelávaní záleží, do rozhodovania o jeho žiaducej podobe.

Všetky naše aktivity môžete od januára 2014 sledovať na kampaňovej webovej stránke, sociálnych sieťach FacebookTwitter alebo prostredníctvom e-mailom rozposielaného newslettra o dianí v školstve.

Od leta sumarizujeme výstupy zo školských a verejných workshopov realizovaných po celom Slovensku, dopĺňame ich o poznatky odborníkov, zistenia z prieskumu verejnej mienky, trendy zmapované v medzinárodných štúdiách aj domácich výskumoch. Výsledky nášho intenzívneho bádania chceme predstaviť v zrozumiteľnom a pre vzdelávaciu politiku užitočnom výstupe – Atlase predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Vďaka grantom z Nadácie Orange a Nadácie Slovenskej sporiteľne sme doteraz mohli zrealizovať finančne najnáročnejšie aktivity kampane, za čo obom donorom srdečne ďakujeme.

Veľkú časť našej práce počas celého trvania kampane robíme z presvedčenia, dobrovoľnícky a vo svojom voľnom čase. Na dotiahnutie niektorých aktivít a výstupov však potrebujeme získať ďalšie finančné zdroje. Vďaka nim budeme môcť atlas predstáv vydať v tlačenej podobe, predstaviť ho verejnosti, zorganizovať okrúhle stoly na rôzne vzdelávacie témy, ale aj vyhodnotiť predvolebné programy politických strán a naďalej v týždenných intervaloch poskytovať informačný servis z oblasti vzdelávania pre približne 5-tisíc adresátov.

Ak naše aktivity môžete podporiť sami, ozvite sa nám. Ak poznáte iných potenciálnych podporovateľov, dajte im o našej kampani vedieť. Predstavenie doterajších aktivít kampane v angličtine nájdete v článku publikovanom na webovej stránke Visegrad Revue.

Vopred Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

Peter, Elena, Zuzana a Fedor

 

PODPORTE NÁS

Finančne nás môžete podporiť príspevkom na náš účet.

Naše číslo účtu: 3097263854/0200 VÚB, a. s.     |     IBAN: SK9302000000003097263854

KONTAKTUJTE NÁS

Nové školstvo | občianske združenie | IČO: 42292344
Gazdovský rad 39
931 01 Šamorín

e-mail: portal@noveskolstvo.sk | mobil: 0948 492 692