V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti

Kampaň pokračuje v diskusiách s verejnosťou na lokálnej úrovni. V máji 2016 sme opäť navštívili mesto Pezinok, kde sme diskutovali so zástupcami učiteľov i samosprávy, a v Bratislave sme sa stretli s rodičmi z iniciatívy Zelená stužka.

Správu z týchto stretnutí nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute
in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations