Podporte naše aktivity

Kampaň Chceme vedieť viac sme v roku 2014 začali ako dobrovoľnícku iniciatívu, ktorú dalo dokopy zopár jednotlivcov zanietených pre vzdelávanie a zvedavých na to, ako sa bude v budúcnosti vyvíjať. Je to beh na dlhú trať a v polčase vidíme ešte zreteľnejšie, že má zmysel.

Podarilo sa nám zapojiť ďalších nadšencov a aj vďaka ich pomoci sme dokázali zrealizovať takmer všetko, čo sme si naplánovali. Za to im veľmi ďakujeme.

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Všetky zistenia v závere kampane zhrnieme a pokúsime sa odkryť spoločné prieniky i prípadné protirečenia. Načrtneme rôzne scenáre a konkrétne kroky, ktorými možno dospieť k spoločenskej zhode.

Počas tohto roka sa veci dali do pohybu bez toho, aby bola kampaň „projektom“ s vopred jasnými aktivitami, ukazovateľmi či finančným krytím. Prvý polrok sme všetky výdavky hradili z vlastného vrecka. No keď sme sa rozbehli, podarilo sa nám získať zdroje, ktorými sme pokryli náklady do konca roka 2014.

Na pokračovanie potrebujeme Vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou,  skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom.

PODPORTE NÁS

Finančne nás môžete podporiť príspevkom na náš účet.

Naše číslo účtu: 3097263854/0200 VÚB, a. s.     |     IBAN: SK9302000000003097263854

KONTAKTUJTE NÁS

Nové školstvo | občianske združenie | IČO: 42292344
Gazdovský rad 39
931 01 Šamorín

e-mail: portal@noveskolstvo.sk | mobil: 0948 492 692