Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Posledný májový večer sa v bratislavskej Starej tržnici odovzdávali Ceny Nadácie Orange. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí bolo ocenených 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska za ich verejnoprospešné aktivity. Sme radi, že Nové školstvo je medzi nimi.

V kategórii Vzdelávanie sme získali 2. miesto za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu v rámci kampane Chceme vedieť viac, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=N1czITNSrKA[/youtube]

 

Ďakujeme všetkým jednotlivcom a organizáciám, čo sa do našich aktivít zapojili a pomohli nám viesť zmysluplný dialóg o žiaducej podobe vzdelávania aj o spôsoboch, ako sa k nemu postupne dopracovať. Ocenenie preto patrí každému a každej z nich, lebo len vďaka Vám už nielen chceme, ale aj vieme viac!

cno-ns-fotogaleria