Workshopy

Aká môže byť naša spoločnosť o 25 rokov? Aké rôzne podoby môže mať vzdelávanie v takejto spoločnosti? Chcete o tom aj vy vedieť viac?

Počas kampane organizujeme sériu tvorivých workshopov v rôznych častiach Slovenska, na ktorých spolu hovoríme o rôznych možných scenároch budúceho vývoja vzdelávania. Pozývame na ne všetkých ľudí, odborníkov aj laikov, ktorí chcú spolu s nami o budúcnosti uvažovať, nie iba čakať, kým „sa stane“ rozhodnutím iných.

Workshopy sú inšpirované obdobnou britskou a českou kampaňou a realizujeme ich v podobe, ktorú sme prispôsobili podmienkam verejnej diskusie o vzdelávaní na Slovensku. Ponúkame na nich ľuďom možnosť odpútať sa od aktuálnych „prevádzkových problémov“ nášho školstva a nazrieť za horizont súčasného reformného pohybu. Môžu tak kreatívne formulovať vlastné predstavy o budúcnosti a premýšľať nad nečakanými súvislosťami, ktoré sú pre jej utváranie kľúčové.

Nikto nepozná budúcnosť, to ale neznamená, že by sme mali rezignovať na úvahy o tom, ako by mala vyzerať, lebo do nej privádzame naše deti. Iba vypočutím rôznych hlasov a zmapovaním rôznych predstáv môžeme dospieť k široko zdieľanej vízii budúcnosti vzdelávania, ku ktorej sa budeme môcť praktickými krokmi postupne približovať.

Výstupom každého workshopu je mapa predstáv a inovatívnych myšlienok, ktoré na ňom zaznejú. Postupne z nich vytvoríme atlas predstáv ľudí o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Podporte kampaň

Týždeň v školstve mailom

Organizátor

Kreatívny
partner

Back to Top