Millennials: Prieskum o slovenských tínedžeroch a mladých ľuďoch

Photo by Jean-Pierre Aribau | flickr.com

Millennials alebo generácia Y. Možno ste sa s týmto výrazom už stretli. Používa sa pre generáciu mladých ľudí narodených v rokoch 1985 až 2000. Akí sú slovenskí tínedžeri a mladí dospelí? Aký je ich svet? Čím žijú? Aké sú ich hodnoty, názory, životné postoje a správanie? Čo vyznávajú? A ako sa k nim priblížiť?

Spájame sily v prospech školy pre 21. storočie

SPÁJAME SILY V PROSPECH ŠKOLY PRE 21. STOROČIE

Dieťa a jeho prirodzené vzdelávacie potreby by mali byť východiskom reformy školského systému na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci okrúhleho stola, ktorý na túto tému zorganizovala 5. februára 2014 v Bratislave Nadácia pre deti Slovenska.