Pozvánka na verejnú prezentáciu

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa bude konať pondelok 30. novembra 2015 v Bratislave. Prihláste svoju účasť!

Podporte naše aktivity

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.