Chceme vedieť viac bolo aj na Pohode

V rámci diskusie Trendy, ktoré (možno) zatrasú školami, ktorú v Optimistane na festivale Pohoda organizovala Nadácia Orange piatok 10. júla 2015, diskutovala Elena G. Kriglerová a Miroslava Kiripolská o tom, prečo dnešné školy nevedia reagovať na potreby detí.

V debate moderovanej Fedorom Blaščákom sme hovorili o alternatívnych prístupoch k vzdelávaniu, potrebe zmien v celom školskom systéme a o tom, že pri akejkoľvek diskusii treba mať na zreteli predovšetkým samotné dieťa.

Hlas detí v diskusii reprezentoval aj Tadeáš, ktorý z bežnej základnej školy prestúpil do jednej z foriem alternatívneho vzdelávania. Na diskusii povedal, že najdôležitejšie je, aby učitelia a deti boli viac priateľmi, aby deti mali možnosť spolurozhodovať o tom, ako sa budú učiť a aby bola v škole dobrá atmosféra.