Čo priniesol týždeň 1. 11. 2021 – 7. 11. 2021

Dištančné vzdelávanie sa opäť hlási | Foto – unsplash.com

Témy týždňa

Pozývame na verejnú prednášku o strednej úrovni riadenia školstva • Od školopovinných detí sa infikujú aj dobrovoľne nezaočkovaní • Názory na návrh novely vysokoškolského zákona sú naďalej rozpoltené

Výrok týždňa

„Reforma sa nedá robiť tak, že sa nerobí s ľuďmi, ktorí reformu majú vykonávať. Komunikácia na strane ministerstva zlyháva.“

Alena Petáková
prezidentka Združenia základných škôl na Slovensku
vo vyjadrení k deklarácii školských organizácií | 6. 11. 2021

Výber z udalostí

Ako nastaviť strednú úroveň riadenia školstva tak, aby pomáhala školám a zriaďovateľom? Tejto téme sa bude venovať v poradí ôsma verejná prednáška, ktorú občianske združenie Nové školstvo organizuje v rámci Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.

Ako zahraničný hosť vystúpi programový riaditeľ českej spoločnosti EDUin Miroslav Hřebecký. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 v hoteli Devín.

Viac informácií o podujatí nájdete na webe alebo v udalosti na Facebooku. Účasť na prednáške je možná po vyplnení registrácie, ktorá je otvorená pre plne očkovaných.

• Rekordný nárast počtu nakazených na ochorenie COVID-19 sprevádzali v uplynulom týždni aj odporúčania možných opatrení proti šíreniu nákazy v školách. Konzílium odborníkov v piatok navrhlo obmedziť pohyb neočkovaných osôb v okresoch, ktoré sú na COVID semafore v čiernej farbe. Odporučili tiež prerušiť prezenčnú výučbu v školách s horšou epidemickou situáciou, teda s vyšším počtom tried v karanténe.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na odporúčanie konzília skonštatoval, že dočasné zatvorenie škôl v bordových a čiernych okresoch situáciu nevyrieši. „Síce chápem, aká je motivácia, no zasahujeme tam, kde to netreba. Riešime žiakov namiesto dospelých. Dospelí, seniori a rizikoví pacienti (z 80 % neočkovaní) končia v nemocniciach a na pľúcnych ventiláciách,“ uviedol minister s tým, že nie je správne trestať žiakov za to, že dospelí nevyužili možnosť zaočkovať sa.

„Podľa nového COVID automatu aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov, a teda škola ako celok sa nezatvára. Pri obzvlášť závažných prípadoch môže regionálny úrad verejného zdravotníctva prerušiť vyučovanie vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemickej situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy,“ vysvetlil minister.

• Pred minulotýždňovým rokovaním vlády minister Gröhling informoval, že takmer 8 % žiakov a žiačok sa aktuálne vzdeláva dištančne. Približne 6,4 % žiakov využíva online formu výučby, zvyšok by sa mal vzdelávať prostredníctvom pracovných listov alebo telefonicky. Ministerstvo však nemá k dispozícii údaje od všetkých škôl. Informácie o počte žiakov v dištančnom a prezenčnom vzdelávaní mu poskytlo iba 83 % škôl.

„Momentálne máme na ochorenie COVID-19 pozitívnych 1,9 % zamestnancov, v prípade školákov evidujeme 0,9 % pozitívnych z celkového počtu,“ doplnil minister na základe výsledkov takmer 300-tisíc antigénových samotestov. Ich distribúcia  pokračovať do konca roka.

• Časť rodičov, ktorí nesúhlasia s testovaním žiakov, nosením rúšok či ďalšími protipandemickými opatreniami, hľadá pre svoje deti nové formy výučby, v tzv. domácom vzdelávaní alebo vo vzdelávacích skupinách. Tento trend za posledný rok narástol natoľko, že odborníci zo školstva si preň zaužívali pojem ‚pandemický homeschooling’,” píše Denník N, ktorý pod skrytou identitou matky Jany Čiernej oslovil komunitné školy z rôznych častí Slovenska.

„Vôbec to nedodržiavame. Sme všetci antirúškari, nechceme očkovania, vôbec sa u nás netestujeme,“ uistila záujemkyňu zakladateľka domoškoly Bytruška z Košíc. „Už tu bola snaha uškodiť nám, babička jedného dieťaťa na nás poslala hygienikov. Ale keď zistili, že nie sme podnikateľský subjekt a nemajú tu čo robiť, rýchlo odišli a bolo. Nemôžu vojsť ani dovnútra,“ dodala. „Necháme 10-20 detí pokope, rodiny s rovnakým názorom a uzatvárame sa pred svetom, fungujeme ako svorka. Utvrdzujeme sa vo svojich názoroch. Deti v takom komunitnom vzdelaní sú uzavreté v jednom názore v škole aj v rodine,“ skonštatovala k téme odborníčka na domáce vzdelávanie Lucia Rosáková.

• Prísnejšie opatrenia proti šíreniu koronavírusovej nákazy prijali aj viaceré vysoké školy. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave od pondelka 8. novembra sprísnila povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, v interiéri platí povinnosť nosiť respirátor. Bratislava sa od včerajška nachádza v 1. stupni ohrozenia, teda v červenej farbe. Rozhodnutie o spôsobe výučby je v kompetencii dekanov a dekaniek fakúlt. O dočasnom prechode na dištančnú výučbu informoval aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik (Smer-SD).

• Rektori vysokých škôl sa aj v uplynulom týždni kriticky vyjadrovali k návrhu novely vysokoškolského zákona a k zníženiu rozpočtu pre verejné vysoké školy v budúcom roku. „Navrhovaný pokles rozpočtu ohrozuje nielen doterajšiu kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskumu, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ale už aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl,“ vyhlásila Slovenská rektorská konferencia (SRK). V súvislosti s návrhom novely o vysokých školách rektori žiadajú o jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania a prepracovanie so zohľadnením pripomienok SRK.

Za stiahnutie novely z legislatívneho procesu sú aj študenti z Akademického senátu Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Akademický senát UK, ktorí začali protestnú akciu, ohlásili protestný pochod v stredu 10. novembra a požiadali o stretnutie aj prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Spoločný protest proti novele 16. novembra chystajú univerzity aj vysokoškolské združenia. „Novela vysokoškolského zákona dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by mohli úplne ovládnuť vysoké školy a ich majetok a blokovať všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989,“ napísali organizátori protestu.

• Návrhom novely vysokoškolského zákona sa zaoberal aj školský výbor parlamentu, ktorý rokoval za účasti vysokoškolských reprezentácií. Tie trvajú na zachovaní akademickej samosprávy.

„Študentská rada vysokých škôl stále zotrváva na svojich požiadavkách stiahnuť zákon z medzirezortného pripomienkového konania alebo verejný prísľub, že zostane zachovaná akademická samospráva a budú vynechané niektoré neprerokované časti z návrhu novely zákona,“ uviedol za ŠRVŠ predseda Filip Šuran.

• Ďalšie reakcie k návrhu novely vysokoškolského zákona:

x Združenie zamestnávateľov Klub 500 sa pridalo k výzve stiahnuť novelu z legislatívneho procesu, ministerstvu odporučilo vrátiť sa k diskusii a skonštatovalo, že návrh nereflektuje potreby praxe.

x Podľa sociológa Miroslava Tížika v druhom spore o novelu VŠ zákona ministerstvo školám podhodilo dva koláče – zmenšujúci sa štátny rozpočet a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. „Univerzita Komenského dostala otvorenú ponuku – využiť svoju kvalitatívnu aj kvantitatívnu výhodu a získať do novej etapy súťaže niekoľkonásobný ‚doping‘. No tento doping môže dostať len za podmienky, ak nebude blokovať novelu zákona, a teda vzdá sa takých efemérnych a ťažko merateľných hodnôt, ako sú akademická samosprávnosť a slobody,“ napísal Tížik.

x Filozof a aktivista Fedor Blaščák upozornil, že predstavy otca myšlienky akademickej samosprávy Ladislava Kováča v praxi havarovali. V roku 2010 sám poukázal na „udržovanie slovenských necností: kultu priemeru, závisti, rodinkárstva, solidarity kamarátov z mokrej štvrte.“

x Prezident MESA 10 a exminister financií Ivan Mikloš si myslí, že zásadnú reformu VŠ potrebujeme, odpor akademickej obce sa dal očakávať a ministerstvo pristúpilo na nereálnu cestu ústupkov a čiastkových riešení. „Dnes máme polovičatú reformu a dvojnásobný krik,“ konštatuje Mikloš.

x Relatívna sloboda našej kreatívnej práce je to jediné, čo nás pri tej práci doposiaľ držalo,“ napísal prorektor UK Radomír Masaryk upozorňujúc na nízke platové ohodnotenie akademikov v porovnaní so zahraničím.

x Vedúci Katedry finančného práva na UK Matej Kačaljak v návrhu novely vníma škodlivý nápad, podľa ktorého by každá VŠ potrebovala súhlas ministerstva školstva s najvýznamnejšími krokmi. Je to akoby každá obec na Slovensku potrebovala na voľbu starostu a schválenie rozpočtu súhlas ministra vnútra,“ prirovnáva Kačaljak.

• Reforme vysokých škôl sa venovala aj relácia Chrobák v hlave_FM s Jakubom Joštom. Jeho hosťami boli rektor UK Marek Števček a štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis.

Rektor Trnavskej univerzity René Bílik a analytička Renáta Hall sa k téme vyjadrili pre podcast portálu Aktuality.sk. Čo je podstatou návrhu vysokoškolskej novely a sporu medzi univerzitami a ministerstvom, sumarizuje Denisa Gdovinová v Denníku N.

• O stiahnutie návrhu novely vysokoškolského zákona požiadal aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) spolu s partnerskými školskými organizáciami v Deklarácii 2021. Súčasťou požiadaviek, ktoré adresovali členom vlády a predsedovi parlamentu, je aj zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu najmenej na 6 %, každoročné zvyšovanie platov a zlepšenie komunikácie zo strany ministerstva školstva.

• Ministerstvo školstva informovalo, že vďaka úsporám z eurofondov sa o jeden školský rok predĺži projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Popri doteraz uhrádzaných nákladoch napríklad na špeciálnych pedagógov a školských psychológov v nich teraz plánuje hradiť aj náklady na nové profesie – digitálnych koordinátorov, koordinátorov klienta v poradenských zariadeniach a pomocných vychovávateľov.

Opatrenia, ktoré majú podľa ministerstva viesť k podpore inklúzie v školách, prezentovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová (nom. SaS) už koncom októbra. Centrum vzdelávacích analýz upozorňuje, že „ani schválená legislatíva nedáva dostatočné záruky, že v blízkom období sa dočkáme zavedenia inkluzívneho vzdelávania do praxe.“

To, že vychovávatelia sú na Slovensku vnímaní skôr ako „lacná pracovná sila na stráženie detí“ než  ako dôležitá súčasť školstva, pre Aktuality.sk uviedla Lucia Rintelová zo Slovenskej komory učiteľov. Podľa časti škôl niektorí rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o miesto v školskom klube detí nemajú záujem.

• Ďalšie školské správy v skratke:

x O tom, že spoločenské očakávania od učiteľskej profesie sú na Slovensku zadefinované veľmi vysoko, no stratégia na ich motivovanie adekvátnym odmeňovaním dlhodobo chýba, písala Silvia Dončevová z Filozofickej fakulty UK.

x Na otázku Ako skutočne vyzerá práca učiteľov, za ktorú berú pár stovák?“ v časopise .týždeň odpovedá Damián Karas z projektu Zmudri.sk.

x Národná kriminálna agentúra opäť obvinila štvoricu osôb, ktoré už vlani v januári čelili obvineniu pre obzvlášť závažný zločin podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti v kauze astronomického prenájmu strednej školy v Sečovciach. Medzi obvinenými je aj bývalý šéf odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč.

x Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) odhalila v Košickom kraji základnú školu, ktorá u väčšiny žiakov dlhodobo praktizovala viacnásobné opakovanie prvého až štvrtého ročníka. „ŠŠI upozorňuje, že nemá žiadne iné legislatívne možnosti ako okamžite a razantne v takýchto prípadoch konať, a tak ochrániť právo každého dieťaťa na vzdelanie,“ skonštatovala inšpekcia.

Všimli sme si

• Od pondelka 8. novembra do nedele 14. novembra prebieha 18. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý usporadúva Centrum vedecko-technických informácií. Jeho súčasťou sú desiatky prednášok, workshopov či festivalov. Zoznam podujatí je dostupný tu.

• Český Deník N v spolupráci so spoločnosťou Google usporiadal sériu diskusií o školstve. Adéla Karásková Skoupá so svojimi hosťami diskutovala o prijímacích skúškach a ich význame. Debatu o šanciach na dobré vzdelanie viedla Jana Ustohalová. Na prírodné vedy sa zamerala diskusia Petra Koubského a so študentmi diskutoval Filip Zajíček.

• Koalícia strán Spolu, Pirátov a STAN sa v Českej republike dohodla na koaličnej zmluve a programovom vyhlásení vlády. Pravdepodobným ministrom školstva je Petr Gazdík (STAN). Dosluhujúci minister Robert Plaga (ANO) by sa mal vrátiť do funkcie námestníka pre vysoké školy, vedu a výskum. Gazdík Plagu označil sa skvelého ministra a vyjadril ochotu s ním spolupracovať. „Keby som s ním mohol spolupracovať na veciach, ktoré začal, je to pre mňa cťou a určite by sa to pozitívne odrazilo v českom školstve,“ povedal serveru iROZHLAS.cz.

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk