Čo priniesol týždeň 1. 11. 2021 – 7. 11. 2021

Dištančné vzdelávanie sa opäť hlási | Foto – unsplash.com

Pozývame na verejnú prednášku o strednej úrovni riadenia školstva • Od školopovinných detí sa infikujú aj dobrovoľne nezaočkovaní • Názory na návrh novely vysokoškolského zákona sú naďalej rozpoltené

Čo priniesol týždeň 25. 10. 2021 – 31. 10. 2021

Predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov jednomyseľne odmietli predložený návrh novely zákona o vysokých školách | Foto – Tomáš Madeja via uniba.sk

Navrhované zmeny v riadení vysokých škôl narážajú na odpor • Schválené zmeny v regionálnom školstve podľa mnohých nie sú reformy • Poslanecké návrhy na zmeny v školstve taktiež čelia kritike

Čo priniesol týždeň 11. 10. 2021 – 17. 10. 2021

Peniaze na školstvo a vzdelávanie sa ťažko hľadajú aj tento rok | Foto – unsplash.com

Na zvyšovanie platov učiteľov to v budúcom roku zatiaľ nevyzerá • Reforma vysokých škôl môže stroskotať na odpore univerzít aj nedostatku financií • Za novú komisárku pre deti sa hlásia prvé kandidátky

Čo priniesol týždeň 4. 10. 2021 – 10. 10. 2021

Zrušenie povinnosti nosenia rúšok na vyučovaní bolo podľa viacerých odborníkov predčasné | Foto – unsplash.com

Viac ako 4 percentá detí sa vzdelávajú dištančne • Školám pre pandémiu pribudli povinnosti aj spory s rodičmi • Ministerstvu školstva pribudnú do rozpočtu financie z kapitoly vnútra • Plánované zmeny v obsahu vzdelávania vzbudili ohlasy

Čo priniesol týždeň 27. 9. 2021 – 3. 10. 2021

Prieskumy potvrdzujú, že dištančné vzdelávanie prehlbuje rozdiely | Foto – unsplash.com

Prieskum potvrdil výrazné zaostávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní • Novela školského zákona prinesie len čiastkové zmeny • Na vysokých školách chýba osobný prístup • Verejná mienka o povinnom očkovaní učiteľov je pol na pol

Čo priniesol týždeň 20. 9. 2021 – 26. 9. 2021

Foto N – Tomáš Benedikovič

Na vysokých školách sa začal nový akademický rok • Väčšina vysokoškolákov nedostáva podporu pri adaptácii na nové vzdelávacie prostredie • Samotestovanie žiakov naďalej hapruje, minister vyzýva na očkovanie • Ministerstvo podporí projekty zamerané na doučovanie

Čo priniesol týždeň 13. 9. 2021 – 19. 9. 2021

Covid-19 pri štarte školského roka 2021/2022 | Foto – TASR

Parlament schválil prvý opozičný školský návrh v tomto volebnom období • Avizované zmeny vo vzdelávaní čelia kritike pre nesystémovosť a zmätočnosť • Školy majú málo testov a pedagógov pre hybridnú formu výučby