Čo priniesol týždeň
1. 5. – 7. 5. 2017

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa

Kritiky návrhu reformy prichádza viac než alternatívnych návrhov Niektoré školy bojujú o existenciu, iné prichádzajú o reputáciu

 

Výrok týždňa

„Snažíte sa obhájiť veľmi hnedé, zhnité zrnko spoločnosti. A svojimi dehonestujúcimi vyjadreniami na adresu odporcov Rostasovej účasti na konferencii ste ukázali, že tých zhnitých zrniek je vo Vašich radoch veľa.“

Veronika Pizano, Jakub Ptačin, Radovan Andrej Grežo
absolventi UCM ocenení Granátovým jablkom Mariána Matyáša
otvorenom liste k vráteniu ocenenia | 3. 5. 2017

 

Výber z udalostí

 V uplynulom týždni bol do programu rokovania vlády zaradený návrh novely zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, ktorým chce rezort školstva zmeniť mzdový normatív aj spôsob financovania asistentov učiteľa, poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov aj podmienky pri rozdeľovaní podielových daní na činnosť školských klubov. Vláda návrh novely zatiaľ neschválila a rokovanie o tomto bode prerušila.

„My potrebujeme na dve opatrenia, na dopravné a na príspevok na žiaka do materskej školy, tento rok 430-tisíc eur a na budúci rok a ďalšie roky približne dva milióny eur, teda toto potrebujeme dorokovať,“ vysvetlil dôvody na prerušenie rokovania štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd). Problém podľa neho nie je s vecnou stránkou návrhov, spresniť sa majú len ich detaily.

K financovaniu školstva sa v rámci pripomienkovania reformného dokumentu Učiace sa Slovensko vyjadrila Slovenská komora učiteľov (SKU). Vo svojom stanovisku uvádza, že na Slovensku sme v prípade školstva svedkami „nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov spôsobeného slabou kontrolou a nedostatočnou transparentnosťou.“

Zoznam pripomienok zverejnila SKU ešte v marci. V uplynulom týždni jej zástupcovia dodali, že „štát by sa mal najskôr postarať o zabezpečenie základných potrieb škôl zo štátneho rozpočtu a až následne využiť európske štrukturálne fondy na podporu a doladenie fungujúceho systému.“

Pripomienky k Učiacemu sa Slovensku možno zasielať do 15. mája prostredníctvom formulára, hlasovaním možno zároveň podporiť už zaslané podnety. Ich doterajší prehľad ministerstvo zverejnilo aj vo forme tabuľky.

Mnohé zaslané pripomienky sa týkajú návrhov zmien v oblasti vysokého školstva. Túto časť reformy ako celok odmietla Rada vysokých škôl (RVŠ), a to najmä pre navrhovaný nový systém hodnotenia kvality. Spoluautor dokumentu Milan Ftáčnik na margo toho skonštatoval, že od RVŠ očakával pripomienky, no aj návrhy na zlepšenie, ktorých však podľa neho bolo málo.

„Odmietnutie sa mi zdá predčasné. Naznačuje, akoby o žiadne zmeny nemali záujem,“ doplnil Ftáčnik, ktorý o slovenských vysokých školách diskutoval v relácii Rádia Slovensko Z prvej ruky s rektorom Univerzity Komenského Karolom Mičietom. Podľa rektora časť jeho kolegov neodmieta zmeny, ale predložený text. Vypočujte si záznam z diskusie.

Viacerí kritici upozornili na to, že reformný program v oblasti vysokých škôl sa obsahovo líši od aktuálne predloženého návrhu novely zákona o vysokých školách a nového zákona o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania. Na kritiku rektorov ôsmich výskumných univerzít reagoval vysokoškolský profesor Jozef Hvorecký.

„Ani ja nie som nadšený z toho, že návrh noviel sa objavil paralelne s diskusiou o návrhu programu Učiace sa Slovensko. Dokumenty totiž nie sú kompatibilné, čo diskusiu ešte komplikuje. Tvrdiť však, že zmena a organizačnej štruktúry z Akreditačnej komisie na Akreditačnú agentúru anuluje 25-ročné skúsenosti, je tuhá káva,“ myslí si Hvorecký.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave bola v médiách naďalej pretriasaná najmä pre pozvanie šéfredaktora konšpiračného časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostása na konferenciu Fakulty masmediálnej komunikácie. Po tom, čo jej dekanka Dana Petranová jeho účasť na pôde školy verejne obhajovala, sa absolventka Veronika Pizano a absolventi Jakub PtačinRadovan Andrej Grežo rozhodli vrátiť ocenenie, ktoré od školy v minulosti dostali. Zároveň dekanke napísali otvorený list.

Dekanka Petranová zareagovala tým, že trojicu bývalých študentov požiadala o vrátenie finančnej hotovosti, ktorá bola s ocenením Granátové jablko Mariána Matyáša spojená. Konštatovala tiež, že absolventi v roku 2011 vystupovali na konferencii, ktorej sa aj vtedy Rostás zúčastnil. Periodikum však v tom čase ešte neexistovalo, vychádzať začalo v roku 2013.

S existenčnými problémami naďalej zápasí súkromná Akadémia médií. Jej zástupcovia tvrdia, že dôvodom je neštandardný prístup Akreditačnej komisie (AK), ktorá napriek zabezpečeniu všetkých technických a personálnych podmienok zo strany školy stále neprehodnotila rozhodnutie o odňatí jej akreditácií.

Predseda AK Ľuboš Fišera zareagoval, že sa tak nestalo pre neochotu komisie. Akadémia médií totiž požiadala o zrušenie návštevy dočasnej pracovnej skupiny AK. Aj v tomto prípade sme jej vyšli v ústrety, hoci sme návštevu mali vo svojich diároch a priebeh pripravený,” uviedol Fišera. O tom, že akreditácia nie je jediným problémom akadémie a škola naďalej nevypláca mzdy svojim zamestnancom, informovali denník Pravda a týždenník Trend tutu.

Kauzy neobchádzajú ani niektoré stredné a základné školy. Súkromná stredná škola v Petržalke, ktorá vzdeláva mladých ľudí pre prácu v polícii, armáde či súkromných bezpečnostných službách, sa v novej štúdii Inštitútu pre verejné otázky ocitla na zozname organizácií spolu so Slovenskými brancami a Ľudovou stranou Naše Slovensko. Štúdia mapuje vplyv Ruska na fungovanie extrémistických a protizápadných skupín. O tom, že to môže byť v prípade školy len začiatok problému, píše spoluautor štúdie Radovan Bránik.

Slovenských brancov si ako školiteľov ochrany pred chemickým útokom a na boj zblízka zavolal riaditeľ nitrianskej základnej školy Ľubomír Svitač. Pozývanie Slovenských brancov do škôl ešte pred dvoma rokmi kritizoval vtedajší minister školstva Juraj Draxler (nom. SMER-SD), aj hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

O bossingu na Základnej škole v Cejkove, ktorého sa má voči učiteľom dopúšťať jej riaditeľ Ladislav Majerník spolu so starostom zemplínskej obce Ladislavom Slovjakom, informovala reportáž RTVS v relácii Občan za dverami.

 

Všimli sme si

 Minulý utorok mal v Českej televízii premiéru dokument, ktorý približuje kontext tragickej smrti matky a jej autistického syna pod názvom Děti úplňku. Dokument, ktorý je sondou do života rodín s deťmi s ťažkou formou autizmu a v Čechách je sprevádzaný petíciou za dostupnejšie služby pre deti a dospelých s autizmom, si môžete pozrieť tu.

O tom, že v západných krajinách štát pomáha so zabezpečovaním terapií, ktoré stav ľudí s autizmom výrazne zlepšujú, rozprával pre DVTV novinár Peter Třešňák, ktorý je sám otcom autistickej Dorotky a túto tému spracoval pred dvomi rokmi pre týždenník Respekt.

V 8. ročníku Ceny Nadácie Orange za rok 2016 hodnotiaca komisia rozhodla o finalistoch aj v kategórii Vzdelávanie. Viac o nominovaných a ich aktivitách si môžete prečítať tu, alebo si o nich môžete pozrieť video medailóniky tu. Cenu verejnosti nadácia udelí na základe hlasovania jednotlivcov, do ktorého sa môžete zapojiť do 16. mája, vyhlásenie víťazov sa uskutoční 18. mája.

Známi sú už laureáti Ceny Generácia 3.0, ktorú začala Nadácia Pontis udeľovať za inšpiratívne vzdelávacie prístupy s vysokým potenciálom šíriteľnosti. Spomedzi 15 projektov odborná porota napokon ocenila Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave za program rozvoja charakteru a premenu školy na inkluzívnu komunitu, neziskovú organizáciu EDUMA za projekt online živých knižníc a občianske združenie na podporu nadaných detí SOVA za študentský projekt ChemPlay. Viac o cene aj ocenených si môžete prečítať tu.

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Zdroj fotografie: detiuplnku.cz 

Prihláste sa na odoberanie newslettra: