Čo priniesol týždeň
10. 10. – 15. 10. 2017

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa

Učiace sa Slovensko neprejde bez kompromisov  Navrhovaný rozpočet na školstvo je nedostatočný aj podľa poslancov Spor etika verzus náboženstvo odvádza pozornosť

 

Výrok týždňa

„Učiace sa Slovensko tak, ako je teraz odovzdané, nie je prakticky realizovateľné. Nemá časový plán, nemá rozpočet, nemá prioritizáciu, nemá akčné plány. Niečo, čo je nerealizovateľné, nemôže mať politickú podporu. Treba to urobiť do realizovateľnej formy a potom sa môžeme rozprávať o možnosti podpory.“

Martina Lubyová (nom. SNS)
ministerka školstva
počas hodiny otázok v NR SR | 12. 10. 2017

 

Výber z udalostí

 Počas prebiehajúcej schôdze parlamentu ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) svojou vyhýbavou odpoveďou na otázku poslanca Ondreja Dostála (OKS, klub SaS) potvrdila, že reformný dokument Učiace sa Slovensko (UsS) dnes nemá politickú podporu strany, ktorá ju nominovala a nesie politickú zodpovednosť za rezort školstva.

Poslanec Branislav Grӧhling (SaS) na margo ministerkinho vyhlásenia povedal, že Lubyová aj jej predchodca vedeli o vizionárskom charaktere UsS a tvorba akčných plánov mala prebiehať kontinuálne popri tvorbe dokumentu.

To, že neexistujúca politická podpora pre UsS bila do očí už od začiatku, si myslí vysokoškolský pedagóg Branislav Pupala. Jeden zo spoluautorov dokumentu Vladimír Burjan sa pýta, prečo sa dokumentu vyčíta, že neobsahuje to, čo podľa dohody obsahovať ani nemal.

„My sme svoj diel práce urobili a namiesto toho, aby teraz tie ostatné zložky začali robiť svoje nadväzujúce práce, tak ministerka začala tvrdiť, že to všetko malo byť už v Učiacom sa Slovensku a že je chyba, že to tam nie je, a že tým pádom je dokument nepoužiteľný,“ zareagoval Burjan.

O tom, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok nenaznačuje realizáciu reformy vzdelávania v dohľadnom čase, informovala Televízia Markíza.

Zatiaľ čo ministerka Lubyová skonštatovala, že objem prostriedkov, ktoré možno v budúcom roku do vzdelávania investovať, je rovnaký ako tento rok, poslankyňa Eva Smolíková (SNS) uviedla, že objem nie je dostatočný. Podľa poslankyne Zuzany Zimenovej (nez.) je s ohľadom na ekonomické výsledky Slovenska rozpočet na vzdelávanie skúpy. Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) dodala, že vláda zároveň posiela 53 miliónov na výstavbu nového futbalového štadióna.

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) potvrdil, že o realizácii školskej reformy bude s rezortom školstva rokovať. „Len by sme chceli konečne nejakú vidieť. Najmä takú, ktorá bude odsúhlasená a kde sa všetci intelektuáli v tejto krajine zhodnú, že toto je naozaj to pravé. Obávam sa, že to bude ešte chvíľu trvať,“ skonštatoval Kažimír.

 Klub ekonomických analytikov vyzval ministerstvo financií, aby pri tvorbe rozpočtu verejnej správy nezabúdalo na zistenia a návrhy svojho vlastného Útvaru hodnoty za peniaze. Efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov sa podľa nich nemá iba pomenúvať, ale aj reálne využívať.

Analytici zo správ šiestich doteraz analyzovaných rezortov vybrali a ohodnotili opatrenia, ktoré sú podľa nich užitočné pre slovenskú ekonomiku. Medzi desiatkou najužitočnejších sa ocitli aj dve opatrenia v školstve – zlepšenie merania, dostupnosti a prepájania dát o vzdelávacích výsledkoch (druhé miesto) a zvýšenie atraktivity učiteľského prostredia (šieste miesto).

Spomedzi mnohých návrhov, ktoré UsS prináša, sa v posledných dňoch intenzívne diskutovalo o zavedení etickej výchovy ako povinného predmetu, aby si žiaci nemuseli vyberať medzi etikou a náboženstvom. „Dnes neexistujú dôvody, prečo stavať tieto dva predmety do protikladu – v skutočnosti totiž nie sú alternatívou jeden k druhému,“ píše sa v reformnom dokumente (s. 59).

Nesúhlas so zavedením takejto zmeny vyjadrili poslanec Richard Vašečka aj europoslanec Branislav Škripek (obaja OĽaNO), ktorí dnešný stav považujú za vyvážený a prijateľný pre širokú verejnosť.  Sociológ Michal Vašečka si myslí, že zavedenie etiky ako povinného predmetu je dobrý návrh, pretože „Slovensko je sekulárnou krajinou, ktorá nie je naviazaná na žiadnu náboženskú či inú ideológiu.“ Bývalý minister školstva Martin Fronc oponuje, že všetky registrované cirkvi majú rovnaké práva na výučbu náboženskej výchovy a niektoré tieto možnosti iba nevyužívajú.

Ako slepú uličku vníma spor Lukáš Krivošík, podľa ktorého by bolo na škodu, keby „diskusia o širšej reforme vzdelávacieho systému uviazla na plytčine kultúrno-ideologického sporu.“

Téme etiky a náboženstva sa venovala aj druhá časť relácie Téma dňa v televízii TA3. Prvá časť bola venovaná výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz v nej povedal, že časť slovenských Rómov tvorí aj jazykovú menšinu. „Tieto skupiny potrebujú pomoc (…) tieto deti to majú ťažšie, keď musia študovať v inom jazyku, ako je ich materinský,“ skonštatoval splnomocnenec s tým, že na Slovensku je momentálne len sedem škôl s vyučovacím jazykom rómskym. „Sú to všetko súkromné školy, to číslo je smiešne,“ poznamenal Ravasz.

Návrh Zuzany Zimenovej (nez.) o výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka pre deti z národnostných menšín či cudzincov na októbrovej schôdzi parlamentu nezískal dostatočnú podporu.

Schválený bol vládny návrh novely zákona o uznávaní dokladov a odborných kvalifikácií, ktorý upraví uznávanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní u občanov tretích krajín v oblasti zdravotníctva, a tiež podmienky doplňujúcich skúšok.

Od novembra tohto roku začne platiť novela zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej verejné vysoké školy a univerzity budú môcť štátu dodávať expertízy, analýzy alebo služby priamo a bez verejnej súťaže. Zmena sa má týkať podlimitných zákaziek pod 400-tisíc eur.

Podľa Petra Pellegriniho si verejné inštitúcie budú môcť objednávať expertízy bez toho, aby školy museli súťažiť s veľkými konzultačnými firmami, ktoré podľa neho často za služby pýtajú „nehorázne peniaze“. Návrh skritizovali zástupcovia tretieho sektora.

Medzinárodné meranie PISA okrem skúmania prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti zisťuje aj subjektívne hodnotenie života 15-ročných žiakov. Z posledného merania v roku 2015 vyplýva napríklad to, že na Slovensku je v porovnaní s krajinami OECD väčší podiel spokojných žiakov, no aj to, že žiaci s dobrými výsledkami bývajú úzkostlivejší a boja sa testovania.

V školách, ktoré navštevuje väčšie množstvo spokojných detí, tie častejšie tvrdia, že ich učitelia podporujú. Takmer každý štvrtý žiak však zažil v škole šikanovanie, každý desiaty ho zažíva často. Celú správu o našich žiakoch si môžete prečítať tu.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozornila vedenie ministerstva školstva na doteraz neprijaté a nezrealizované odporúčania, ktoré by odstránili segregáciu a diskrimináciu detí v slovenskom školstve. Ak Slovensko neprijme zmeny v diagnostikovaní detí alebo neodstráni priestorovú segregáciu, budeme podľa ombudsmanky čeliť žalobe na Súdnom dvore EÚ s finančnými dôsledkami.

„Je podľa nás nemysliteľné, aby štát takto cenzuroval stránku Veľkého protikorupčného pochodu, študentskej občianskej iniciatívy, a tým zneprístupňoval študentom navštíviť ju,“ napísali Karolína Farská, Dávid Straka a Róbert Martin Hudec.

 

Všimli sme si

 To, či súčasné deti dokážu viac pracovať so sebazaprením, skúmal psychológ John Protzko z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare. Na základe výsledkov tzv. marshmallow testu za obdobie posledných 50 rokov zistil, že dnešné deti dokážu pokušeniu odolávať viac.

Americká televízia ABC začala vysielať druhú sériu úspešného seriálu Speechless, v ktorom sa rieši otázka začlenenia mladého človeka so špeciálnymi potrebami do vzdelávania a spoločnosti. V hlavnej úlohe účinkuje Micah Fowler, ktorý má mozgovú obrnu. Pozrite si upútavku k seriálu.

 

Pripravujeme

 Po verejnej prednáške  a odbornom workshope s nemeckým expertom na vzdelávanie a riaditeľom oceňovanej školy Wilfriedom W. Steinertom, pripravujeme výstupy z týchto podujatí, ktoré čoskoro zverejníme.

 

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Zdroj fotografie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prihláste sa na odoberanie newslettra: