Čo priniesol týždeň
10. 3. –16. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC podporili ďalší   V Bratislave sa v rámci kampane konal prvý okrúhly stôl pre odbornú a laickú verejnosť na tému Potreby žiakov v školách a  hľadanie možností na ich naplnenie  Deviataci absolvovali Testovanie 9  Učitelia navrhujú do budúcnosti presunúť termín Testovania 9 na máj  Rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu  Kritici národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce ho označili za zbytočný a duplicitný  Na otázky Slovenskej komory učiteľov  odpovedalo 5 prezidentských kandidátov  V simulovaných Študentských voľbách prezidenta SR 2014 hlasovalo 7644 stredoškolákov

 

Výrok týždňa

Učitelia sú zle zaplatení, preto sa nenájde dosť kvalitných ľudí, ktorí by chceli učiť. Keby sa lepšie použili dostupné peniaze, dalo by sa s tým pohnúť. To, že ministerstvo školstva hodlá použiť dvadsaťosem miliónov eur na program, ktorý bude preškoľovať už zamestnaných ľudí a zaplatí za to firmám, ktoré ani neprešli poriadnou súťažou, nás môže znechutiť štandardným spôsobom.
No keďže ide o rezort školstva, je to pekná prípadová štúdia toho, čomu sa hovorí náklady príležitostí. Zistíme, čo všetko preto strácame. Testovanie našich žiakov ukazuje, že máme čoraz menšiu schopnosť dobre vzdelávať. Zvlášť chudobnejšie deti. A preto budeme hlúpejší.“

František Múčka
ekonomický komentátor
v komentári v denníku SME z 12. 3. 2014

Výber z udalostí

 Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku podporila spoločnosť Platon Technologies. Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je otvorený projekt, ktorí realizujeme najmä vďaka osobnému nasadeniu a nadšeniu jednotlivcov. Preto privítame akúkoľvek formu podpory, vďaka ktorej budeme môcť naše aktivity rozšíriť a zintenzívniť. Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC možno podporiť napríklad aj dvomi percentami z dane. Ďakujeme!

 V Bratislave sa v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku konal prvý okrúhly stôl pre odbornú a laickú verejnosť. Spoločne sa zaň posadili učitelia, riaditelia škôl, rodičia žiakov, špeciálni pedagógovia, psychológovia, vzdelávací experti z prostredia neziskových organizácií a poslanci Národnej rady SR. Diskutovali o potrebách žiakov v školách a o tom, čo treba urobiť, aby prosperovali. Viac informácií o podujatí nájdete na webe kampane čoskoro.

 V stredu 12. 3. absolvovalo viac ako  42-tisíc deviatakov Testovanie 9, celoplošný test z matematiky a z vyučovacieho jazyka. „Výsledky Testovania 9 sú jedným z kritérií prijatia žiakov na stredné školy. Tie ich zohľadňujú v prijímacom konaní rôznou mierou. Všeobecne platí to, že kvalitnejšie stredné školy sú prísnejšie z hľadiska výberu žiakov, a teda si vyberajú deviatakov s čo najlepšími známkami aj výsledkami v externom testovaní,“ zhodnotila význam testovania Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý testovanie realizuje. Výsledky doručí NÚCEM do škôl do konca marca 2014 v elektronickej forme, aby ich mohli základné školy začať dopĺňať do elektronických prihlášok deviatakov na stredné školy. Začiatkom apríla dostanú žiaci svoje výsledky aj v papierovej forme.

 Učitelia požadujú preloženie Testovania 9 na neskorší termín, napríklad na máj. Sťažujú sa, že žiakov po absolvovaní testov už nič nemotivuje a prestávajú pracovať. „Po testovaniach sa deviataci prestávajú učiť a vzniká niekoľkomesačné obdobie, keď nerobia nič, a kým sa v prvom ročníku znovu naštartujú, je to za cenu veľkej námahy. A mnohí sa neštartujú vôbec,“ povedal riaditeľ Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň. O presun testovania žiada aj Slovenská komora učiteľov a Združenie samosprávnych škôl. Na stredných školách však v máji prebiehajú ústne maturity, preto bude potrebné o posune termínu so školami najprv rokovať.

 Vo štvrtok 13. 3. rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zástupcovia zamestnávateľov na nej predniesli informáciu o potrebách trhu práce a vyjadrili jednoznačný súhlas s nedávno zverejnenými zoznamami študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ako aj odborov, ktoré pripravujú absolventov nad rozsah potrieb trhu práce. Manažéri národných projektov v oblasti odborného vzdelávania poskytli rade informácie o priebehu realizácie jednotlivých projektov.

 Poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý upozornil na duplicitnosť a zbytočnosť projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, ktorý realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania za 28 mil. eur. Na vytvorenie e-learningových kurzov určených dospelým, už zamestnaným ľuďom, sa v projekte vyčlenilo 12,4 mil. eur, čo je suma, za ktorú by sa dali nakúpiť všetky chýbajúce učebnice v školách. Beblavý zároveň spochybnil účelnosť vynaložených prostriedkov: „Pôsobí to komicky, keď sa bavíme o e-learningu pre chovateľov kôz, máme chuť sa pousmiať, ale za tým sú peniaze, ktoré sú nad rámec predstavivosti akéhokoľvek učiteľa a akejkoľvek školy v tejto krajine.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o dôležitosti projektu nepochybuje. „Absolvovaním kvalitných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania vytvorených v rámci národného projektu získajú jednotlivci možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a zároveň získajú i stratenú dôveru v systém ďalšieho vzdelávania,“ uviedol hovorca rezortu Michal Kaliňák. Pripomenul, že do projektu sa zapojilo 9 zamestnávateľských zväzov, združení a komôr a vzdelávacie programy sú naplnením ich predstáv o tom, ako by si mali zamestnanci v rôznych hospodárskych odvetviach zvyšovať svoju kvalifikáciu. Program pre chovateľov kôz je jedným zo 124 vzdelávacích modulov a reaguje na požiadavky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a reálne potreby v agrosektore.

 Slovenská komora učiteľov požiadala všetkých 14 kandidátov na prezidenta SR o stanovisko k trom okruhom otázok, týkajúcich sa školstva. Odpovedali iba piati kandidáti, ich odpovede sú zverejnené na webe SKU.

 Do pilotného projektu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Študentské voľby prezidenta SR 2014 sa zapojilo 53 stredných škôl. V pondelok 10. 3. hlasovalo spomedzi 14-tisíc oprávnených voličov nad 15 rokov 7644 študentov. Volebná účasť tak dosiahla 54,49 percenta. Najvyšší počet hlasov získal Andrej Kiska, po ňom nasledoval Radoslav Procházka a na treťom mieste sa umiestnil Robert Fico. Týmto simulovaným hlasovaním si majú študenti vybudovať návyk chodiť k volebným urnám. IVO bude v projekte pokračovať aj v máji pri hlasovaní do Európskeho parlamentu a v novembri pri komunálnych voľbách.

 

Všimli sme si

 Jakub Ptačin predstavil v auguste 2013 na podujatí TEDx Bratislava svoj Operačný Program Krajšie Slovensko (OPKS). Zapojiť sa doň môže každý, nič nás nestojí a pritom má veľký potenciál vyvolať na Slovensku pozitívne zmeny. Oplatí sa ho pripomenúť v týždni, v ktorom sa poukázalo na ďalší zbytočný a predražený národný projekt hradený z eurofondov.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tUKycNPSJrU[/youtube]

 

  Občianske združenie Proti korupcii organizuje literárnu súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Chceme život bez úplatkov a korupcie. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, víťazi dostanú športové bicykle.

 

Pripravujeme

  V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC štartujeme sériu tvorivých workshopov, na ktorých budeme v rôznych častiach Slovenska mapovať predstavy verejnosti o budúcnosti vzdelávania. Pozývame na ne všetkých ľudí, odborníkov aj laikov, ktorí chcú spolu s nami o budúcnosti uvažovať, nie iba čakať, kým „sa stane“ rozhodnutím iných. Prvý workshop organizujeme v stredu  19. 3. v meste Šamorín. Bližšie informácie o podujatí a registračný formulár pre záujemcov nájdete na webe kampane.

 21. 3. predstavíme zámery kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC na 6. ročníku pravidelných konferencií  pre učiteľov Učíme pre život, ktoré organizuje nezisková organizácia Indícia. Konferencia sa koná v Poprade.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk