Čo priniesol týždeň
12. 5. – 18. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

  

 Témy týždňa

Dobré výsledky poľských žiakov vzbudzujú pozornosť  Vláda schválila Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020  Ministri Dušan Čaplovič a Ján Richter podpísali Memorandum o spolupráci  Rezort školstva predstavil v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania aktivitu Mobility  Víťaz súťaže portálu Planéta vedomostí navštívi Miláno  IVO zverejnil výsledky Študentských volieb do europarlamentu
  

Výrok týždňa

„Zriaďovatelia sú zákonom zaviazaní k tomu, aby vytvárali materiálne, právne a technické podmienky pre učenie detí. Starajú sa teda o budovy škôl, o to, aby sa kúrilo a svietilo, kontrolujú riaditeľa školy, aby nevyhadzoval peniaze von oknom. Bežný slovenský zriaďovateľ rozmýšľa zväčša o tom, či peniaze poslané ministerstvom školstva už prišli na účet obce, či sa nedajú použiť aj inak, či riaditeľ vyplnil všetky štatistiky, ktoré oni potom krvopotne pošlú ďalej, či žiaci zo školy prídu na nejakú prečudesnú dedinskú (mestskú) akciu, či by riaditeľ nemohol na miesto odchádzajúcej učiteľky prijať kamarátovu dcéru, či by firma kde je starosta tichým spoločníkom, nemohla opraviť za drahé peniaze strechu školy. Niektoré lokálne politické hviezdy sem tam premýšľajú aj o tom, či by nemohli ich predvolebné plagáty visieť na všetkých oknách školy. Zriaďovatelia, teda starostovia a primátori, v drvivej väčšine nemajú žiadne profesionálne pedagogické skúsenosti. Nemali by mať vôbec právo menovať riaditeľa a už vôbec nie disponovať právom veta. Právo veta by rozhodne nemal mať nikto, kto sa zúčastňuje na výbere riaditeľa školy. Ani učitelia, ani rodičia, ani zriaďovateľ.“

Ján Macek
učiteľ
v blogu Právo veta pre zriaďovateľa je zlý nápad

  

Výber z udalostí

 Médiá aj tento týždeň komentovali rebríček krajín podľa kvality vzdelávania, ktorý začiatkom mája zverejnila spoločnosť Pearson. Pozornosť pútalo najmä Poľsko, ktoré sa v rebríčku 40 krajín umiestnilo na 10. mieste. Z Európanov boli lepší len Fíni, Briti, Holanďania a Íri. „Výsledok Poľska vzbudzuje obdiv v mnohých európskych krajinách. Môžete byť hrdí,“ povedal poľským novinárom podľa denníka Gazeta Wyborcza sir Michael Barber, šéf spoločnosti a bývalý poradca britského expremiéra Tonyho Blaira.

Úspech poľského vzdelávacieho systému prekvapil už v roku 2012, kedy Poliaci výrazne zabodovali v testovaní OECD PISA. „Poľsko sa stalo jednou z vychádzajúcich hviezd vo vzdelávaní,“ uviedol vtedy portál BBC News. Poľskí žiaci sa v testovaní významne zlepšili aj napriek tomu, že sa v ich krajine do vzdelávania investuje podstatne menej ako v ostatných vyspelých krajinách, ktoré Poľsko predbehlo. Za zlepšenie poľskí žiaci vďačia najmä komplexnej reforme školstva, ktorú Poľsko spustilo v roku 1999 a ktorú sústavne prehlbuje. Na otázku novinárov, či si vezme z Poliakov príklad aj Slovensko, hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák v roku 2012 povedal: „Máme podrobné informácie o krokoch, ktoré pre svoje zlepšenie urobilo Poľsko, sme v úzkom kontakte s odborníkmi z Maďarska, Česka, ale aj Ukrajiny, Nemecka alebo Švajčiarska. Sme otvorení pozitívnym príkladom, ktoré nám pomôžu modernizovať naše školstvo.“

 Dňa 14. 5. vláda schválila Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020. Jedným z jeho hlavných cieľov je „zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na podporu odborného vzdelávania a prípravy.“ Operačný program by sa v oblasti regionálneho školstva mal zamerať na prehĺbenie prepojenia vzdelávania s praxou, na posilnenie kľúčových kompetencií a zručností žiakov a na zabezpečenie rovnosti prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania. Konkrétne výsledky, ktoré vláda od realizácie operačného programu očakáva, sú nasledovné:
 zavedenie prvkov duálneho školstva do systému odborného vzdelávania a prípravy,
  zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania,
  zvýšenie matematických, prírodovedných, technických, jazykových a IKT zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov ZŠ a SŠ,
  zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách.

 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce. Memorandum je reakciou na schválenie Operačného programu Ľudské zdroje pre oblasti Vzdelávanie a Zamestnanosť. Dvaja členovia vlády, ktorá zasadá každý týždeň najmä preto, aby boli ministri vzájomne informovaní o konkrétnych aktivitách jednotlivých rezortov, sa v memorande dohodli, že budú spolupracovať. Pre zvýšenie účinnosti vzájomnej spolupráce vytvoria nový „koordinačný výbor“.

 Hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák informoval o ďalšej aktivite v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorej majú možnosť vycestovať do zahraničia  pedagógovia stredných odborných škôl zapojených do projektu. Vďaka tejto aktivite, nazvanej „Mobility,“ majú „získať vedomosti, skúsenosti a zručnosti napríklad o duálnom systéme vzdelávania, spolupráci škôl so zamestnávateľmi, o výkone odbornej praxe, prípadne o odbornom vzdelávaní a príprave.“ Finančné prostriedky vyčlenené na zahraničné mobility z národného projektu tvoria sumu 145-tisíc eur. „Predpokladáme, že mobilít sa zúčastní 225 učiteľov odborných predmetov. Realizácia mobilít sa predpokladá od mesiaca september 2014 a pôjde o pobyty v rozmedzí 3 až 14 dní,“ povedal Kaliňák.

 Už v poradí piatym víťazom súťaže pre pedagógov využívajúcich digitálne učivo Planéta vedomostí sa stal učiteľ zo Základnej školy s MŠ v Oravskej Polhore. Za aktívnu prácu s portálom planetavedomosti.iedu.sk a tvorbu vlastných on-line vzdelávacích materiálov vyhral pobyt pre dve osoby na tri dni v talianskom Miláne.

 Inštitút pre verejné otázky zverejnil výsledky Študentských volieb do Európskeho parlamentu, ktoré prebehli na stredných školách dňa 14. 5. Simulovaných volieb sa zúčastnilo 62 škôl vo všetkých regiónoch Slovenska a hlasovalo v nich vyše 6-tisíc stredoškolákov. Stredoškoláci poslali do europarlamentu kandidátov 6 politických strán. Voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 11,55 percenta, o sedem desatín pred Ľudovou stranou Naše Slovensko. Obe by tak získali po tri poslanecké mandáty. Za nimi nasledovalo trio parlamentných strán OĽaNO, SaS a KDH. Do európskeho parlamentu by sa podľa tohto prieskumu študentskej verejnej mienky dostala aj Strana moderného Slovenska so ziskom šiestich percent. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti skončila koalícia NOVA-KDS-OKS so ziskom 4,91 percent hlasov.
  

Všimli sme si

 Na správu ombudsmanky Jany Dubovcovej, ktorú prerokoval minulý týždeň Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva, reaguje vo svojom blogu Natália Blahová. Upozorňuje v ňom na to, že deti v týchto inštitúciách nielen hladujú, ale ani nemajú prístup ku kvalitnému vzdelaniu: „Reedukačné zariadenia patria pod rezort školstva. To už dlhodobo nedokáže naplniť reedukačný, teda prevýchovný zámer v zariadeniach. Nedokáže dokonca garantovať ani adekvátne vzdelanie týchto detí, keďže väčšina detí  bez ohľadu na ich schopnosti a inteligenciu je odkázaná na učňovky, ktoré sú zriadené pri konkrétnom reedukačnom zariadení. Ak má reedukačka učňovku s odborom „kníhviazač,“ dieťa bude kníhviazačom aj keby traktory padali. Rezort školstva nie je schopný striehnuť ani nad dodržiavaním ľudských práv v týchto zariadeniach, nehovoriac o Deklarácii práv dieťaťa. Na zmenu nenabral dodnes žiadny minister školstva odvahu. Najlepšie je vred neškriabať. Veď nikomu neprekáža, že stovky detí sú zbytočne zatvorené po celé mesiace a roky. No a to, že sú deti hladné, to je už len desivým kamienkom do tejto mozaiky.“

 Rezort školstva informoval o plánovanej pracovnej ceste ministra Dušana Čaploviča do USA. Hlavným bodom jeho programu bude vystúpenie na medzinárodnej konferencii o vzdelávaní ICE 2014 „We“ The Teachers: Meeting in an International Classroom for Better Education v Chicagu. Témou konferencie je výmena medzinárodných skúseností a expertíz v 4 kľúčových oblastiach:
 význam tréningu učiteľov a úloha experimentálnych vzdelávacích príležitostí pre budúcich učiteľov,
  najúspešnejšie praktiky efektívnych lídrov vo vzdelávaní,
 podmienky potrebné na produktívne zapojenie rodičov a komunity do vzdelávania v školách,
  meniaca sa rola technológií vo vzdelávaní a posilnenie komunikačného prepojenia medzi učiteľom a žiakom, vedením školy, rodičmi a komunitou.

 Spravodajská stanica ČT 24 si pripomenula 60. výročie pamätného rozhodnutia Najvyššieho súdu v USA o protiústavnosti rasovej segregácie v amerických školách. V rozhovore s vedúcim Katedry amerických štúdií FSV UK Kryštofom Kozákom priblížila divákom nielen zaujímavé historické súvislosti, ale i aktuálnu realitu amerických škôl. „Faktická segregace je dnes mnohem silnější, než bychom po šedesáti letech čekali. Běloši na rozsudek reagovali tak, že se vystěhovali z oblastí, kde by hrozilo, že by mohli chodit s černochy do školy. Výsledkem je, že segregované jsou nejen školy, ale celé čtvrtě velkých amerických měst. Spravedlivě namíchat do místních školních institucí děti různých barev tak bývá poměrně obtížné. Lidé, kteří se narodí do reálně segregovaných podmínek ghetta ve velkých městech mají pořád mnohem horší perspektivy než většinová populace,“ povedal Kozák.
  

Človeče, zapoj sa!

 Časopis Dobrá škola, ktorý je mediálnym partnerom kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, pripravuje spoločne so spoločnosťou EXAM testing neformálnu konferenciu pod názvom Cesty k dobrej škole. Konferencia sa uskutoční 30. 5. v Bratislave a prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom formulára na webe Dobrej školy. Sme radi, že výstupy z konferencie spestria verejnú diskusiu o vzdelávaní a prispejú k vytvoreniu plastického atlasu predstáv odborníkov aj laikov o budúcnosti nášho školstva. 

Pridajte sa aj vy a prepojte svoje plánované aktivity s kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku! Píšte nám na vsetci@chcemevedietviac.sk.
  

Pripravujeme

 Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravuje ďalšie podujatie v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. V dňoch 27. – 28. 5. predstaví slovenskej verejnosti Daniel Sobel, vzdelávací expert z Veľkej Británie, praktické skúsenosti britských škôl so zavádzaním inkluzívneho vzdelávacieho modelu, orientovaného na individuálne potreby žiakov. Výstupy z verejnej prednášky a z expertného workshopu budú pre nás cennou inšpiráciou pri otváraní konkrétnych tém, súvisiacich so vzdelávaním, na ktoré sa budeme v kampani sústreďovať v priebehu školského roka 2014/2015.

Prednáška pre verejnosť sa bude konať 27. 5. a prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webe Nového školstva.

 

 Dňa 4. 6. sa konajú v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC ďalšie dva tvorivé workshopy, tentoraz v meste Banská Bystrica. Dopoludnia budeme o budúcnosti vzdelávania na Slovensku diskutovať so žiakmi súkromnej základnej Školy u Filipa a popoludní so širokou verejnosťou.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk

Na